Mötesplats vid havet

Södra hamnplan, Luleå

  • Kund:Luleå kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Omfattning:16 000 kvm
  • Projekttid:2009-2013

Södra hamnplan var länge Luleås viktigaste omlastningsplats. Nu har den 16 000 kvm vidsträckta platsen fått nytt liv som torg och evenemangsarena. Utgångspunkten var att ta vara på platsens historia och storskalighet och samtidigt skapa intima miljöer för människor att vistas på. Det stora öppna torget, med markmönster inspirerat av vårens islossning, avgränsas av kajer med olika funktion och karaktär. Den industriella tonen får blomma ut på den södra kajen. Här bildar den bevarade hamnkranen från 1950 ett kraftfullt landmärke tillsammans med en belyst portal mot havet. Den stramare miljön balanseras av vindskyddade sittplatser i varmt trä. På västra kajen skapades en mer småskalig miljö där kajens olika nivåer tas upp med trappor och sittbara gradänger, vända mot kvällssolen. Här samlas Luleås turbåttrafik och på vintern blir det en perfekt startpunkt för skridskoturen. Södra Hamnplan binds ihop med staden genom ett grönt parkstråk. Ett vackert komplement till torg med specialritade möbler skyddade av häckar under kraftfulla trädrader av tall och björk.

Södra hamnplan i Luleå invigdes av kronprinsessan Victoria. Flera tusen Luleåbor deltog i invigningsfesten.

Den västra kajen har funktionen båtkaj, här finns trappor och sittbara gradänger

Den södra kajen ges en något ruff karaktär med ytskikt i betong

”Utgångspunkten var att ta vara på platsens historia och storskalighet och samtidigt skapa intima miljöer för människor att vistas på.”

Det gröna stråket kanaliserar gående från stan ner till vattnet och ger lä och grönska

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se