Gottorpskolan i Bunkeflostrand

Nya material- och kulörval

Skolor och förskolor

  Gottorpskolan är en 7–9-skola som flyttade in i nya lokaler 2017/2018 i Bunkeflostrand i Malmös sydligaste delar. Skolan har cirka 450 elever. Kontorets inredningsavdelning har utfört och medverkat vid invändiga material- och kulörval samt projekterat lös inredning.

  Svalan förskola Om- och tillbyggnad av förskola med 6 avdelningar och ca 1800 kvm BRA C4 Teknik Kristianstad. Stod klar 2018. Uppdrag – Program, Systemhandling, Bygglovshandling samt Förfrågningsunderlag för Totalentreprenad Ramavtal Kristianstads kommun.

  Uddegården förskola Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar ca 1400 kvm BRA Kristianstad. Stod klar 2018. Uppdrag – Program, Systemhandling, Bygglovshandling samt Förfrågningsunderlag för Totalentreprenad Ramavtal Kristianstads kommun, Bygghandling uppdragsgivare Totalentreprenören C4 Hus Kristianstad.

  Glasbruksskolan är Limhamns nyaste skola som startade i augusti 2016. I dag är det en F–6-skola. Skolan kommer successivt att utökas till för totalt 525 elever med tre klasser i varje årskurs. Skolan ligger i Limhamns Sjöstad med närhet till hav och Ribersborgsstranden. Kontorets inredningsavdelning har utfört och medverkat vid invändiga material- och kulörval samt projekterat lös inredning.

  Svalan förskola

  Uddegården förskola

  Glasbruksskolan

  Gottorpskolan