Gottorpskolan i Bunkeflostrand

Nya material- och kulörval

Skolor och förskolor

  Gottorpskolan är en 7–9-skola som flyttade in i nya lokaler 2017/2018 i Bunkeflostrand i Malmös sydligaste delar. Skolan har cirka 450 elever. Kontorets inredningsavdelning har utfört och medverkat vid invändiga material- och kulörval samt projekterat lös inredning.

  Svalan förskola Om- och tillbyggnad av förskola med 6 avdelningar och ca 1800 kvm BRA C4 Teknik Kristianstad. Stod klar 2018. Uppdrag – Program, Systemhandling, Bygglovshandling samt Förfrågningsunderlag för Totalentreprenad Ramavtal Kristianstads kommun.

  Uddegården förskola Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar ca 1400 kvm BRA Kristianstad. Stod klar 2018. Uppdrag – Program, Systemhandling, Bygglovshandling samt Förfrågningsunderlag för Totalentreprenad Ramavtal Kristianstads kommun, Bygghandling uppdragsgivare Totalentreprenören C4 Hus Kristianstad.

  Glasbruksskolan är Limhamns nyaste skola som startade i augusti 2016. I dag är det en F–6-skola. Skolan kommer successivt att utökas till för totalt 525 elever med tre klasser i varje årskurs. Skolan ligger i Limhamns Sjöstad med närhet till hav och Ribersborgsstranden. Kontorets inredningsavdelning har utfört och medverkat vid invändiga material- och kulörval samt projekterat lös inredning.

  Svalan förskola

  Uddegården förskola

  Glasbruksskolan

  Gottorpskolan

  Temagruppen är

  en del av PE

  Vi förnyar oss lite

  Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

  Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se