Handelsplats i förändring

Skärholmen centrum

  • Kund:Skanska Sverige AB
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:100 000 kvm
  • Kontakt:Björn Odéen
  • Projekttid:2011-2013

Tema var ansvarig arkitekt samt utformade den omgivande marken vid upprustningen av Skärholmen Centrum. Gallerian invigdes ursprungligen 1968, då som norra Europas största ytterstadscentrum. Inför 40-årsjublieumet upprustades centrumet för en totalkostnad av 1,8 miljarder. Målsättningen med utformningen var att skapa ramar och förutsättningar för handelsplatsen som ständigt förändras, med minsta möjliga ingrepp i den befintliga arkitekturen. Betoningen ligger på stadsmiljön, gaturummen inomhus är jättelika. Basarstråket är ett av tilläggen och för att förstärka stadskänslan valdes hård granit på marken, och ljusinsläppen fick formen av glasslitsar istället för lanterniner. Det horisontella glaset över gatorna som bärs upp av fackverk på utsidan släpper in mer ljus.

En ambition var att använda moderna tidlösa material, men så få som möjligt. Glasfasaden mot Måstorget ger intryck av en enda yta, med mönstrad silkscreen för att reglera solinstrålning och värmen. De stora sammanhängande glasytorna återkommer på flera håll. Tillgängligheten förbättrades med nya rulltrappor, hissar, och nya entréer till p-däcket. Parkeringsplatserna i det överdimensionerade garaget minskades för att ge plats åt försäljningsyta.

Läs mer

Glasfasaden mot Måstorget ger intryck av en enda yta, med mönstrad silkscreen för att reglera solinstrålning och värmen.

De stora sammanhängande glasytorna återkommer på flera håll.

Betoningen ligger på stadsmiljön, gaturummen inomhus är jättelika.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se