Ny park för många

Vid Segerstedthuset i Uppsala >

Segerstedthuset, Uppsala

  • Kund:Akademiska Hus i Uppsala AB
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2011 - 2017

Tema har utformat en park och den yttre miljön kring Uppsala universitets nya förvaltningsbyggnad i anslutning till Norbyvägen med botaniska trädgården och Uppsala slott i närområdet. Parken möter den historiska miljön och samspelar samtidigt med byggnadens lätta och dynamiska linjespel. Entréplatser och vistelseytor med inbjudande sittplatser och stora vårdträd har placerats i norr och söder mot Uppsala slott respektive Pedagogikum.

Målsättningen har varit att skapa en utemiljö som är öppen för alla och som tillföra hela området något nytt. Stor hänsyn har också tagits till platsens kulturhistoriska värden och verksamhetens krav på funktion. Tema har deltagit i hela processen från detaljplan, via programhandling och systemhandling till bygghandlingsprojektering.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se