Sättra friluftsområde, Upplands Väsby

Sättra friluftsområde, Upplands Väsby

  • Kund: Upplands Väsby kommun
  • Tjänster:Projektledare
  • Kontakt:Johanna Wadhstorp
  • Projekttid:2016-2017

I nordvästra Upplands Väsby, gränsande till Mälaren, ligger Sättraområdet som är rikt på friluftsliv och kulturhistoria med allt från skidklubb, ridstall, kanotklubb till Sättra gård, Fornborg och skeppssättning. Tema fick i uppgift av Upplands Väsbys Kultur- och fritidskontor att ta fram en utvecklingsplan för områdets rekreations-, fritids- och friluftsmöjligheter.

Ett självklart utflyktsmål
Arbetet med utvecklingsplanen drevs av Tema tillsammans med kompetenser från kommunens olika förvaltningar. I arbetet deltog även flera av de föreningar som är aktiva inom området. Visionen är att utveckla friluftsområdet Sättra till ett sammanhållet stråk av upplevelser med något för alla. Sättra ska vara ett självklart utflyktsmål för Väsbyborna året runt som är attraktivt nog att locka besökare från regionen. Friluftsområdet ska erbjuda Väsbyborna rekreation, friluftsliv, motion och vara en plats där de kan lära sig mer om områdets natur och kulturhistoria.

Väsby friluftsområde
Utvecklingsplanen fokuserar på den kommunala marken och på projekt som är möjliga att genomföra i närtid. Utvecklingsåtgärderna tar fasta på de verksamheter, föreningsliv och utbyggda anläggningar som finns i området och föreslår att dessa samordnas i ett friluftsområde. Planen föreslår tre aktivitetsområden vid entréerna till friluftsområdet. De har olika inriktningar som vattenaktiviteter, lek och motion och friluftsliv med natur- och kulturupplevelser, alla riktade till hela familjen. Utvecklingsplanen föreslår även skyltprogram, lekplatser, informationscenter och friluftsgård med mera. Planen antogs politiskt våren 2017 och sedan dess har kommunen påbörjat flera av de föreslagna åtgärderna under namnet Väsby friluftsområde.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se