Rockad, Uppsala

  • Kund:Småa AB
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Maria Persson
  • Projekttid:2014-pågående

Under sommaren 2014 bjöd Uppsala kommun in till en markanvisningstävling för Rosendal etapp två. Ett av de nio vinnande förslagen var ”Rockad” som lämnades in av Småa, Tema är landskapsarkitekt och sandellsandberg arkitekt bakom förslaget. I ”Rockad” staplas flerbostadshus och radhus på varandra och skapar ett öppet kvarter som med en vänlig knuff ska underlätta för en hållbar vardag med gemenskap och trivsel. Den vänliga knuffen innebär ett smart byggande som underlättar för de boende att göra socialt och ekologiskt hållbara val per automatik. En lösning är sociala mötesplatser som en naturlig del av vardagen. Gårdens sociala aktiviteter har därför koncentrerats till en social punkt – Bikupan. I Bikupan finns hobbyrum, cykelverkstad, lekplats, utekök, orangeri, privata uteplatser, odling och gräsmattor. För att uppmuntra till möten i vardagen finns här både visuella och fysiska kopplingar till byggnadernas samlingslokaler.

Bikupan kan byggas på eller monteras ner efter behov. Det är även enkelt för intilliggande gårdar att bygga vidare på samma struktur och skapa en enhetlig gård eller ansluta med en egen utformning. På samma sätt som levnadsmönster och familjekonstellationer kan förändras över tid kan gården förändras tillsammans med de boendes behov. En planteringslåda kan nästa år vara en sandlåda eller odlingslott, utan att den ursprungliga formen behöver förändras eller marken byggas om. En cykelparkering under tak kan efter 30 år ge plats för den tidens behov av förvaring. Ett flexibelt tankesätt som är nödvändigt i dagens planering av en föränderlig verklighet.

48 förslag lämnades in i markanvisningstävlingen varav nio utsågs till vinnare.

Läs mer

Tema är landskapsarkitekt bakom det vinnande förslaget ”Rockad” som lämnades in av Småa. Bild: sandellsandberg arkitekter AB

”Ett kvarter som ska underlätta för en ekologiskt hållbar vardag med gemenskap och trivsel.”

För att uppmuntra till möten i vardagen har gårdens sociala aktiviteter koncentrerats till en social punkt – Bikupan. Gården är också utformad för att vara flexibel över tid och kan förändras tillsammans med de boendes behov. En planteringslåda kan nästa år vara en sandlåda eller odlingslott, utan att den ursprungliga formen behöver förändras eller marken byggas om. En cykelparkering under tak kan efter 30 år ge plats för den tidens behov av förvaring.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se