Riddarlekparken, Leksand

  • Kund:Leksand kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2013 - 2014

I maj 2014 invigdes Riddarlekparken i ett soligt Leksand i närvaro av flera hundra barn, föräldrar och riddare. Engagemanget för lekparken har varit stort, i en lekfull tävling har barn i för- och grundskolan utformat sköldarna på klätterborgen. Vid invigningen uppmärksammades de tre vinnarna med diplom. Lekparken är gestaltad i naturmaterial med livfulla accenter i form av klart färgade vimplar i stål. Här finns gunghästar utformade som Leksandshästar. Förutom gestaltning och förfrågningsunderlag har Tema bistått med att hitta platsen för lekparken, tagit fram informationsmaterial och skyltar samt ingått i juryn i sköldtävlingen.

Lekparken är första etappen i Centrumutvecklingsprojektet som kommer pågå till 2020.

”Förutom gestaltning och förfrågningsunderlag bistod Tema med att hitta platsen för lekparken.”

Lekplatsen är väl upplyst för att skapa trygghet under dygnets mörka timmar.