Riddarlekparken, Leksand

  • Kund:Leksand kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2013 - 2014

I maj 2014 invigdes Riddarlekparken i ett soligt Leksand i närvaro av flera hundra barn, föräldrar och riddare. Engagemanget för lekparken har varit stort, i en lekfull tävling har barn i för- och grundskolan utformat sköldarna på klätterborgen. Vid invigningen uppmärksammades de tre vinnarna med diplom. Lekparken är gestaltad i naturmaterial med livfulla accenter i form av klart färgade vimplar i stål. Här finns gunghästar utformade som Leksandshästar. Förutom gestaltning och förfrågningsunderlag har Tema bistått med att hitta platsen för lekparken, tagit fram informationsmaterial och skyltar samt ingått i juryn i sköldtävlingen.

Lekparken är första etappen i Centrumutvecklingsprojektet som kommer pågå till 2020.

”Förutom gestaltning och förfrågningsunderlag bistod Tema med att hitta platsen för lekparken.”

Lekplatsen är väl upplyst för att skapa trygghet under dygnets mörka timmar.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se