Promenadslinga längs Magelungens strandkant

Rekreationsstråk, Stockholm

  • Kund:Trafikkontoret Stockholms stad
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Omfattning:Allmän plats
  • Kontakt:Anna Gustavsson
  • Projekttid:2016-2017

Rekreationsstråk
Tema har på uppdrag av Trafikkontoret tagit fram en programhandling för projektet ”Rekreationsstråk Fagersjö – Farsta Strand”. Som förstudie inventerade och identifierade Tema möjliga stråk i södra Stockholm, och detta är ett pilotprojekt med tanken att fler kommande rekreationsstråk ska utvecklas.

Tillgänglighet
Projektet innefattar en cirka 5 km lång promenadslinga mellan Fagersjö och Farsta Strand, längs Magelungens strandkant. Det befintliga stråket rör sig i kuperad terräng och projektets syfte är att förbättra tillgängligheten, utöka vattenkontakten, och öka användandet av stråket. Genom att skapa nya målpunkter och platsbildningar kan en mer varierad målgrupp av besökare nås. Till exempel tillförs solbryggor, grillplatser och lekmiljöer, liksom service på strategiska platser i form av sittplatser, toaletter och cykelparkeringar. Målet har varit att skapa välanpassade tillägg i den befintliga naturen. Vägvisning från anslutande kollektivtrafik ökar orienterbarheten till stråket.

Koncept
Programmet visar också koncept för utformningen av rekreationsstråken, exempelvis materialval och ett sammanhållet skyltprogram. Vidare tog Tema fram generella principer för rekreationsstråken, som innefattar att de ska vara användbara för alla, vara en sammanhållande slinga på parkmark, tillföra upplevelser för både kroppen och sinnet och vara till största delen bilfritt med en behaglig ljudnivå. Tema tog också aktiv del i den dialog med allmänheten som fördes inom projektet.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se