Psykiatrikliniken, Lund

  • Kund:Wihlborgs, Peab
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Kjell Sandqvist
  • Projekttid:2011 - 2013

Psykiatrikliniken i Lund har genomgått en stor om- och tillbyggnad för att ge plats åt modern psykiatrisk vård. Tema har på uppdrag av fastighetsägaren Wihlborgs ritat sex innergårdar som ska stödja verksamheten. Resultatet är grönskande och rogivande gårdar med olika teman som bidrar till positiva upplevelser för patienter, personal och besökare.

Gården närmast huvudentrén är offentlig och öppen för alla. Här finns en inglasad del samt en utedel med bersåer för fika och samtal. Växtmaterialet består huvudsakligen av låga buskar och perenner samt ett antal mindre träd. Formerna är mjuka och böljande. Den offentliga gården utsmyckas med konstverk av konstnären Gustav Kraitz.

Fyra gårdar kopplas till vårdavdelningar. Här erbjuds patienter en rogivande miljö med möjlighet till sittplatser och rörelse i avskildhet. Dessa gårdar möter verksamhetens krav på överskådlighet och säkerhet. Gårdarna är delade i två delar på grund av entréer från olika våningsplan vilket skapar stora höjdskillnader. Terrasser med planteringar skapar ett sammanhållande intryck trots den stora höjdskillnaden. Glasräcken längs den översta stödmuren ger ett luftigt intryck.

En gård har rustats upp till grönskande mötesplats för personalen. Befintliga kvalitéer tas tillvara – dammar – som är konstverk av konstnären Gustav Kraitz – görs om till cirkulära planteringar och uppvuxna träd bevaras.

Längst fasaden vid byggnadens huvudentré skjuter sittöar av trä ut från en plantering som har stora inslag av perenner och gräs. Utmed fasaden löper också en bred gång- och cykelzon av natursten som skiljs från parkeringen av en klippt bokhäck. Träd planteras i såväl bokhäcken som ute på parkeringen.

Läs mer

Fyra gårdar kopplas till vårdavdelningar. Här erbjuds patienter en rogivande miljö med möjlighet till sittplatser och rörelse i avskildhet.

Alla gårdarna har olika teman som bidrar till positiva upplevelser för patienter, personal och besökare.

Gårdarna är delade i två delar på grund av stora höjdskillnader. Terrasser med planteringar skapar ett sammanhållande intryck.

Längst fasaden vid byggnadens huvudentré skjuter sittöar av trä ut från en plantering som har stora inslag av perenner och gräs.

”Patienter erbjuds en rogivande miljö med möjlighet till sittplatser och rörelse i avskildhet”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se