Sjuvåningshus med trästomme

Nygård, Bengtsfors

Sjuvåningshus med trästomme

Nygård, Bengtsfors

Nygård, Bengtsfors

  • Kund:Bengtsforshus
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:Programhandling
  • Kontakt:Björn Odéen
  • Projekttid:2017-pågående

Tema/PE fick på uppdrag av Bengtsforshus att ta fram programhandling och kakylunderlag av ett sjuvåningshus med stomme i massivträ beläget i centrala Bengtsfors.

Stomme i massivträ
Redan i tidigt skede fick Tema/PE i uppdrag att göra en jämförelse i kostnaden för att bygga huset med stomme i massiv trä kontra stål- betongstomme. Valet blev stomme i massiv trä och fördelarna är flera: trä är förnybart och ett  klimatneutralt material som orsakar mindre koldioxidutsläpp i tillverkningsprocessen än andra byggmaterial. Därtill går det att förkorta byggtiden väsentligt med prefabricerade träelement.

Sjuvåningshuset har en total bruttoarea om nästan 3000 kvadratmeter och innefattar LSS-boende 2 – 3 rok, butiker, kontor, gemensamhetsutrymmen för de boende samt tandvård.

Balkongerna riktas mot Lelång för utsikt mot vattnet och på plan sju finner man en gemensam takterras med växthus där även den har utsikt mot vattnet. Fasadmaterialet är är tegelshingel i röd kulör för att byggnaden ska få en samhörighet med omkringliggande bebyggelse.

Tema projekterar sjuvåningshus med stomme i massivträ i centrala Bengtsfors

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se