Vinnande koncept för Vattenfall

Kvarteret Norrskenet, Luleå

  • Kund:Skanska
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur
  • Omfattning:6 200 kvm
  • Kontakt:Kjell Sandquist
  • Projekttid:2014-2017

Tillsammans med Skanska vann Tema markanvisningstävlingen om Vattenfalls nya kontor i Luleå. Vattenfall satsar på Luleå som blir huvudort för omkring 300 anställda de närmaste 15 åren. Det nya kontoret byggs i området Porsögården, intill Luleås tekniska universitet och Luleå Science Park. Här kommer de flesta av Vattenfalls verksamhetsområden rymmas – vattenkraft, eldistribution, vindkraft, värme och försäljning.

Temas gestaltning bygger på idén om det samlande rummet – i Vattenfalls nya byggnad kan medarbetarna mötas dagligen kring och i en ljusgård med olika mötesplatser. Det skapar vi-känsla och ger förutsättning för kreativa samarbeten, goda ideér uppstår när människor möts. Byggnaden består av två flyglar i tre plan som ligger orienterade kring en central ljusgård och entréhall. Byggnaden är uppbruten i volymer vinklade mot varandra vilket ger variation och en spännande arkitektur. Fasaden har ett skivmaterial i ljus kulör med varierade fönsteröppningar. Entréhall, ljusgård och lunchrum får en mer uppglasad karaktär med god kontakt mot omgivningen. Kring den centrala ljusgården finns pausbalkonger, mötesrum och lunchrum. En generös trappa i ljusgården förbinder de tre planen och blir byggnadens informella mötesplats där man både syns och ser.

Vattenfalls nya kontor ska certifieras enligt miljöbyggnad GULD.

”Arkitekturen utgår från en tydlig vision om inspirerande och flexibla lokaler där man lätt kan mötas.”

Vattenfalls nya kontor ligger på Porsön, bredvid Luleå universitet. Byggnaden är uppbruten i volymer vinklade mot varandra.

Kring den centrala ljusgården finns pausbalkonger, mötesrum och lunchrum.

En generös trappa i ljusgården förbinder de tre planen.

Byggnaden är uppbruten i volymer vinklade mot varandra vilket ger variation och en spännande arkitektur.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se