Aktivitet för liten och stor

Norbyvreten i Uppsala

Norbyvreten, Uppsala

  • Kund:Uppsala kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Johanna Ogéus
  • Projekttid:2015-pågående

Norbyvreten är en kvarterspark som anlades under 1950-talet i stadsdelen Eriksberg i Uppsala. Parken är omtyckt och används frekvent av boende samt skolor och förskolor i närområdet. Temas uppdrag har varit att se över parkens struktur, ta fram förslag till upprustning och utveckling av parken med fler aktiviteter och upplevelser för alla åldrar.

Gläntan i skogen
Norbyvretens närhet till skogen är utgångspunkt för gestaltningen, där material och former hämtade från naturen genomsyrar parkens miljöer. Parken har en god grundstruktur med fina uppvuxna träd – men åren och bristen på omsorg har satt sina spår. Målsättningen med Temas förslag är att lyfta fram Norbyvretens många befintliga kvalitéter, förhöja skönhetsvärdet och att göra den mer lekfull och spännande.

Aktivitet för liten och stor
Lekplatsen har fått en framträdande roll i parken. Den nya lekmiljön knyter an till skogen – här kan man klättra i spindelnät, leka i trädkojor, balansera bland stubbar och baka sandkakor på bladformade bord. Ett väderskydd markerar parkens skogsentré, kompletterar grillplatsen inne i skogen och blir till nytta för de många barngrupper som ofta kommer hit på utflykt.

De stora öppna gräsytorna är inte bara populära för solbad, utan nyttjas ofta till fotboll och andra sporter. Bollplanerna får nya mål och förbättrad avvattning. I skogskanten anläggs ett utegym för de som använder motionsslingorna i skogen och parken för träning.

Grön stomme
Parkens gröns stomme tas tillvara och kvalitéten förhöjs. Sly och vildvuxna buskage i de befintliga planteringarna röjs undan och ger plats för volymbildande växter med inslag av blomning. Entréerna lyfts fram med perenner och de stora gräsmattorna kompletteras med blommande vårlök i sjok.

Tema har arbetat med projektet från förslagsskiss till bygghandling. Parken anläggs i två etapper och planeras vara färdigställd till sommaren 2018.

En utedusch i original rustas upp
och kompletteras med ett nytt trädäck i solfjäderform.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se