En oas i Vasastaden

Monica Zetterlunds park, Stockholm

  • Kund:Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Helene Wahlberg
  • Projekttid:2008 - 2010

Monica Zetterlunds park i Stockholm har rustats upp och förnyats. Under arbetets gång framkom idén att uppföra ett monument över sångerskan Monica Zetterlund . Tema utformade en cirkulär plats som ger plats för en cirka tio meter mjukt formad bänk, utarbetad i samarbete med Konstnär Fredrik Vretman. I bänken finns en ljudanläggning som spelar upp Monica Zetterlund-musik för besökare som uppehåller sig på platsen i mer än 30 sekunder. För att skapa mer intimitet på den cirkulära platsen planterades avenbokhäckar bakom ryggen på bänkarna som formklipps i olika höjder. Även de andra ytorna i parken rustades upp, exempelvis skapades ett woodland i en av planteringsytorna. Där växer nu en flerskiktad plantering med lång blomningssäsong då flera arter succesivt avlöser varandra.

Parkupprustningen och monumentet i form av en bänk med dolda högtalare i ryggstödet har blivit mycket uppskattat av stockholmarna och berörda förvaltningar inom Stockholm stad. Monicas röst kan nu höras klinga om man sätter sig för en stilla stund i den gröna Zetterlunden.

”Monicas röst kan nu höras klinga om man sätter sig för en stilla stund i den gröna Zetterlunden.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se