Tema matematik

Matematikträdgården, Tekniska museet

  • Kund:Tekniska muséet
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Omfattning:2 000 kvm
  • Kontakt:Maria Persson
  • Projekttid:2015-pågående

Tema har gestaltat matematikträdgården som Tekniska museet i Stockholm skapar längs hela muséets framsida. Målet är göra matematik både vackert och lekfullt för att inspirera nyfikna barn och unga till att fortsätta utforska och experimentera sig till ny kunskap inom ämnet.

Inspirerade av matematik i naturen, konst, musik och mönster har vi skapat en inspirerande utformning som förhåller sig till den funktionalistiska byggnaden och undersöker matematiska samband. Här finns bland annat en rutschkana i form av en nautilussnäcka, ett staket inspirerat av den von Kockska fraktalen, en hopphage med Fibonaccis talserie och en sköldpadda med en magisk kvadrat nedlagd i skalet. Här finns också xylofoner och en dansmatta som illustrerar de matematiska sambanden som finns mellan toner. I planteringslådorna växer solrosor och prästkragar där gyllene snittets proportioner återkommer i varje blomma, och pergolans tak får formen av ett grenverk som följer Fibonaccis talserie. Genom hela trädgården löper gyllene snittets spiralform, och matematiska mönster syns överallt.

Vår arbetsprocess startade med en djupdykning i ämnet matematik genom workshops med representanter från Tekniska muséet och experter inom matematik- och pedagogik. I idéarbetet samarbetade vi även med skolbarn från årskurs ett och tre.

Visionsbild kvällsbild med upplyst park

Visionsbild dag

”Inspirerade av matematik i naturen, konst, musik och mönster har vi skapat en inspirerande utformning som förhåller sig till den funktionalistiska byggnaden och undersöker matematiska samband.”

Situationsplan

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se