Ny inramning av Lumafabriken

Lumafabriken, Södra Hammarbyhamnen

  • Kund:Fabege AB
  • Tjänster:Arkitektur
  • Kontakt:Marika Axén
  • Projekttid:2011-2012

Lumafabriken räknas som Sveriges första funktionalistiska industribyggnad. Den ritades för Kooperativa förbundet av Arthur von Schmalensee och Eskil Sundahl och stod färdig 1930. Fabriksbyggnaden är idag kulturminnesmärkt och blåmärkt av Stockholms stadsmuseum. Lumafabriken hyrs idag ut som kontor och ett problem sedan den blev kontorbyggnad har varit en otydlig entré. Tema fick i uppdrag att förbättra orienterbarheten och göra entrén synlig. Resultatet är en ny entré formad som en glaskub med skyltning på samma sätt som originalet. Kubformen följer byggnadens formspråk och glaset samt dess indelning skapar en tydlig koppling till den karakteristiska glaskuben på Lumafabrikens tak. För att tydliggöra entrén ytterligare är kuben är ljussatt med ett ljusspel som får den att långsamt men ständigt ändra kulör. Nya stenlägganingar och andra anvisningar i marken hjälper till att visa vägen.

Uppdraget var att förbättra orienterbarheten och synliggöra entrén. Resultatet blev glaskub med skyltning på samma sätt som originalet.

Den ljussatta glaskuben tydliggör entrén och stenlägganingar hjälper till att visa vägen

”Hela fabriksbyggnaden är kulturminnesmärkt och blåmärkt av Stockholms stadsmuseum.”

Den nya skyltningen följer samma manér som den ursprungliga på byggnadens tak.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se