Limhamns läge

Rörtornet och Havsparken, Limhamns läge

  • Kund:NCC
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:12 000 kvm BTA
  • Kontakt:Magnus Sjögren
  • Projekttid:2014-pågående

Limhamn i Malmö växer och får en ny stadsdel. Där det tidigare låg en grå och ogästvänlig cementindustri skapas ett livfullt bostadsområde kallat Limhamns läge. Totalt är det 1 200 bostäder som byggs i varierad skala, från radhus till flerbostadshus. Som följd av parallella uppdrag för NCC skapar Tema här klassisk kvartersbebyggelse med utrymme för intressanta lösningar. Utöver angivet våningsantal tillåter detaljplanen ytterligare en våning på hälften av byggnadsarean, vilket ger ett spännande och varierat taklandskap. Bilparkering döljs under en grönskande och lugn innergård och trapphusentréerna är luftiga och genomgående till gårdssidan. Första våningsplanet är något förhöjt över omgivande mark för att ge skydd mot insyn från trottoaren.

Lägenheterna har mellan två och fem rum och kök och är utformade för att passa både barnfamiljer och par utan hemmaboende barn. De flesta bostäderna är genomgående med generösa balkonger på båda sidor av huset. På de övre planen byggs även takterrasser. Tegel i varierande kulörer sätter tonen för kvarteret mot gatan, medan gårdsfasaderna ges en ljus, lättare karaktär. Med butiker, skolor och förskolor inom området och närheten till Limhamns centrum, småbåtshamn och Ribersborgsstranden är läget svårslaget.

Läs mer

De flesta bostäderna är genomgående med generösa balkonger på båda sidor av huset.

Tegel i varierande kulörer sätter tonen för kvarteret mot gatan.

Första våningsplanet är något förhöjt över omgivande mark för att ge skydd mot insyn från trottoaren.

Lägenheterna har mellan två och fem rum och kök och är utformade för att passa både barnfamiljer och par utan hemmaboende barn.

Där det tidigare låg en grå och ogästvänlig cementindustri skapas ett livfullt bostadsområde kallat Limhamns läge.

Typplan, gavel

”Tema utformar klassisk kvartersbebyggelse i Limhamns läge, Malmös nya havsnära stadsdel.”

Plan över kvarteret

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se