Aktivitet för stora och små

Lekplats Tummaren, Stureby

  • Kund:Exploateringskontoret
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2013-2014

Lekplatsen Tummaren ligger mellan Sturebyskolan och Örbyleden och är inriktad mot träning och aktivitet. Aktiviteterna är samlade kring en lekfull slinga som leder genom hela området, med redskap som på en klassisk hinderbana. Banan och de olika hindren har utformats i samarbete med eleverna på Sturebyskolan samt Gymnastik-och idrottshögskolan i Stockholm. Platsen är tänkt att tilltala lite äldre barn men även vuxna. Här kan skolan ha idrottslektioner och joggare kan använda parken som utegym. Det finns också flera olika typer av gungor och sittplatser där man kan vila innan nästa varv i banan.

Lekplatsen är till för alla men riktar sig främst till äldre barn.

Parken är tänkt att användas för både lek och träning.

Platser att vila innan nästa varv i banan.

En aktivitetspark med hinderbanor och många ställen där man kan klättra och hänga.

”Här kan skolan ha idrottslektioner och joggare kan använda parken som utegym.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se