Modernt med hållbarhet i fokus

Länsstyrelsen, Uppsala

  • Kund:Länsstyrelsen, Uppsala län
  • Tjänster:Inredningsarkitektur
  • Omfattning:200 medarbetare
  • Kontakt:Ulla Bladh
  • Projekttid:2012-2015

Efter många år i samma lokaler är Länsstyrelsens kontor i Uppsala både otidsenliga och slitna. Länsstyrelsen valde mellan att sitta kvar i sina gamla lokaler som då skulle rustas upp och att flytta till nya. Valet blev det senare.

Den nya lokalen, Gamla Posten, är lokaliserad mitt i central Uppsala med resecentrum som närmaste granne. Tema fick förmånen att arbeta med Länsstyrelsen redan när de sökte nya lokaler och kunde därför vara med för att fastställa nivån på material och utformningen tidigt i arbetet.

Lokalens befintliga skick resulterade i att ett stort arbete fick läggas ner på planlösning, logistik, materialval, belysning och kulörval. Arbetet utfördes med en projektgrupp tillsammans med en referensgrupp. Med ett stort engagemang hos båda grupperna lades mycket tid ner för att förvandla lokalen för att få en känsla av en arbetsplats för Länsstyrelsen.

Av miljöskäl valde man att bevara så många av de befintliga möblerna som möjligt. En stor inventering utfördes och möbler kläddes om, målades och renoverades. Dessa, i kombination med nyinköpta arbetsplatsmöbler, ger en inbjudande och omhändertagande känsla i lokalen. Väggarna pryds med porträtt av landshövdingar ända från 1500-talet. Tema valde att kombinera guldramarna och de gamla landshövdingarna med den moderna kulörsättningen och de moderna möblerna.

Länsstyrelsens 200 medarbetare har fått flytta från egna rum till öppna miljöer tillsammans med sina respektive avdelningar. Lokalens förutsättningar gav också dubbla kommunikationsmöjligheter i passager, vilket medför att arbetsplatserna är relativt ostörda.

Länsstyrelsen i Uppsala har fått lokaler som signalerar 2016 och som genom sin klassiska och genomarbetade interiör kommer att hålla i många år.

Läs mer

Besökare möts av en gedigen receptionsdisk med guldiga detaljer.

Genomarbetad interiör.

Modern inredning som signalerar 2016.

Väggarna är dekorerade med porträtt av landshövdingar ända från 1500-talet.

”Medarbetare och besökare upplever kombinationen av guldinramade landshövdingar och modern inredning som en spännande och dynamisk miljö.”

”De bevarade möblerna ger en inbjudande och omhändertagande känsla tillsammans med de nyinköpta”.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se