Omsorg om detaljerna

Kvarteret Stenyxan, Norra Ängby

  • Kund:Småa AB
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Helene Wahlberg
  • Projekttid:2011-2013

Tema har ritat utemiljön inklusive trädgårdar i kvarteret Stenyxan i Bromma som består av 11 stadsradhus i puts i tre våningsplan. Radhusen och utemiljön har en enkel och stram karaktär för att ansluta till det centrala läget och omkringliggande institutionsbyggnader längs Vultejusvägen. Varje radhus har en trädgård med gräsmatta, fruktträd och uteplats som vetter inåt mitten av området. Ut mot gatan finns generösa planteringar med perenner, solitärbuskar och träd. Varje trädgård omsluts av klippta häckar. Mellan radhusen finns smala smitvägar som möjliggör entréer från gårdssidan. Extra omsorg har ägnats åt detaljer såsom plank, skärmar och sopkärl samt åt materialval.

Planteringar och klippta häckar mot vägen.

Smitvägen mellan husen på baksidan vetter mot trädgårdar med uteplatser.

Belysningspollare längs smitvägen.

Omsorg om detaljer.

Den smala smitvägen med häckar mot trädgårdarna.

Materialmöte

Trädgårdarna består av gräsmatta, uteplatser och planteringar. Omgärdas av klippta häckar.

På framsidan finns också plats för en mindre uteplats.

Vegetationen böljar ut över de hårdgjorda ytorna.

Situationsplan kvarteret Stenyxan, Småa AB

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se