Hyresrätter i centrala Malmö

Kvarteret Spårvägen, Malmö

  • Kund:Skanska Hyresbostäder
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur
  • Omfattning:3200 kvm BTA
  • Kontakt:Magnus Sjögren
  • Projekttid:2015-pågående

I centrala Malmö, mellan Nobelvägen och Föreningsgatan, ligger kvarteret Spårvägen. Tema har tillsammans med Skanska Hyresbostäder utformat ett miljöriktigt bostadshus med 40 hyreslägenheter. Det är ett modernt hus i klassisk, tidlös estetik med rena linjer. Hörnet accentueras med en tegelvolym som kontrasterar mot ljusa betongelement. De ljusa och väldisponerade lägenheterna är genomgående och har balkonger eller uteplatser i bästa syd- och västläge.

Lägenhetsstorlekarna är varierande. Huset rymmer lägenheter från 1 rok till 4 rok, där fyrorna uppgår till nära 100 kvadratmeter. Samtliga lägenheter håller en genomgående hög standard och erbjuder bra förvaringsmöjligheter.

På gården har målet varit att skapa en känsla av en grön oas, samtidigt som den ska rymma en stor mängd cyklar för att gynna hållbara transportmedel. Samspelet mellan gård och bostadshus yttrar sig i materialval och vegetation som får fortsätta upp på fasaden. Här finns en gemensam samlingsplats och privata terrasser med trappor ner till gångfartsgatan, som aktiverar och öppnar upp mot det offentliga rummet. Tema gestaltar även den anslutande gården i söder, som byggs av en annan byggherre – Tornet. Det har varit spännande att gestalta och länka samman de båda gårdarna då de ska upplevas som en sammanhängande yta, som också är öppen att passera igenom för allmänheten. Formspråket tillsammans med material- och växtval väver samman gårdarna.

Fasad nordväst

Huset inrymmer lägenheter från 1 rok upp till 4 rok

Inflyttning är planerad till hösten 2017

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se