Kv Sirius - ett hus fullt av möjligheter

Kvarteret Sirius, Malmö

  • Kund:Wihlborgs Fastigheter
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur, byggledning, bitr. projektledning, kontrollansvarig enl PBL
  • Omfattning:11 000 kvm BTA
  • Kontakt:Kjell Sandquist
  • Projekttid:2014-2017

Wihlborgs Fastigheter har anlitat Tema för att förtäta och utveckla kvarteret Sirius nära Centralen i Malmö. Vi har samarbetat med Wihlborgs i flera projekt inom fastighetsutveckling, ofta från idéstadiet. I det här projektet har Wihlborgs valt att anlita Tema som en helhetsleverantör. Vi följer projektet från idé till färdigt resultat i rollerna som arkitekt, landskapsarkitekt samt bygg- och projektledare vid uppförandet. Eftersom vi är vana att samverka betyder det en smidigare och effektivare byggprocess.

Kvarteret Sirius, en tidigare öppen parkeringsplats, har rätt förutsättningar för att förtätas med en kontorsfastighet. I tätt samarbete med Wihlborgs har vi provat olika alternativ – en grundförutsättning är flexibla ytor som kan utvecklas med hyresgästernas behov. Valet föll på en byggnad som består av två byggnadsvolymer som länkas samman kring en gemensam ljusgård. De öppna och flexibla lokalerna möjliggör cirka 1-4 hyresgäster per våningsplan, totalt cirka 11 000 kvadratmeter BTA. Entréplanet är planerat för kontor och lokaler.

Byggnaderna i grannskapet är till största delen i tegel och intill finns Centralens gamla magasinsbyggnader. Sirius har fasader i gråsvart tegel med uppglasade gavlar som inramas av mässing. Det ger en spännande kontrast mellan det mörka teglet och det ”glittriga”. Ljusgårdens takljus ger känslan av ett fyrljus som upplevs ända in från centrum.

Förslaget har fått positivt respons både från beställaren och stadsbyggnadskontoret. Kvarteret Sirius ligger i ett expansivt område i Malmö och kontorsfastigheten är en attraktiv arbetsplats, inte minst på grund av det centrala läget.

Läs mer

Sirius har fasader i gråsvart tegel med uppglasade gavlar som inramas av mässing. Det ger en spännande kontrast mellan det mörka teglet och det ”glittriga”. Foto: Alexander Oliviera

Ljusgårdens takljus ger känslan av ett fyrljus som upplevs ända in från centrum. Foto: Alexander Oliviera

Förstudie till det alternativ vi valde för utvecklingen av fastigheten.

Exempel på möblering för framtida hyresgäst. Varje kontorsplan rymmer upp till cirka 125 arbetsplatser.

Den nya byggnaden ligger i ett expansivt område i Malmö. En attraktiv arbetsplats, inte minst på grund av det centrala läget.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se