Nordens mest klimatsmarta

Kvarteret Klipporna, Malmö

  • Kund:Skanska
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur
  • Kontakt:Agneta Åkesson
  • Projekttid:2009-2014

Hyllie i Malmö är en snabbt växande stadsdel Malmö. Fullt utbyggd ska den omfatta cirka 10 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Malmö stads mål är en energieffektiv, resurssnål och grön stadsdel med hundra procent förnybar energianvändning. Kvarteret Klipporna är ett tekniskt innovativt projekt och ett landmärke i området. Byggnaden är certifierad både enligt GreenBuilding och LEED, högsta nivån Platinum.  Designarkitekt för byggnaderna är Henning Larsen Architects. Tema fick i ett tidigt skede uppdraget att utveckla förslaget till verklighet.

Smarta och flexibla lösningar
Temas uppdrag startade med planlösningar. Tema har sedan varit Skanskas rådgivare och projektör under hela processen från bygglovshandlingar, bygghandlingar till stoppstandard och hyresgästanpassningar. Ett viktigt mål för Skanska har varit att skapa ett hus där hyresgästerna mår bra. Dels genom ett inomhusklimat av högsta kvalitet. Skanska ställde också höga krav på smarta och flexibla planlösningar som håller i längden. Skanska är nöjda med resultatet och en del av lokalerna är skräddarsydda för deras aktivitetsbaserade Öresundskontor.

Nordens mest klimatsmarta kontorshus
Skanskas vision för Klipporna är ”Nordens mest klimatsmarta kontorshus” och byggnaden är utvecklat inom ramen för BiodiverCity – ett projekt som Malmö stad har tagit initiativ till med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Staden har involverat en rad olika aktörer från bygg- och fastighetsbranschen, forskningsvärlden samt entreprenörer för att dessa gemensamt ska utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald. Syftet är att skapa en permanent demonstration av hur våra städer kan bli grönare, attraktivare och hälsosammare.

Blommor, bin, fåglar och fjärilar
Temas landskapsarkitekter och Skanska har tagit fram ett program för kvarteret Klipporna som ger kontorshusen gröna tak utöver det vanliga. I stället för ett enkelt sedumtak skapas en veritabel äng, med perenner och stor variation i höjd, färg, omfång och växtsätt. Grogrunden för biologisk mångfald blir god, vilket förstärks ytterligare av bikupor på taken samt holkar på gård och tak för både fjärilar och fåglar i olika storlekar. Grönskan på gårdens markplan kompletteras av tredimensionell växtlighet som avskärmar besökaren från staden utanför. Denna uppnås genom att klätterväxter ges möjlighet att klänga sig upp i fackverks- och belysningsstolpar och vidare ut på vajrar som belysningsarmaturen hänger i. Grönska binder dessutom fukt, vilket bidrar till behagligare lokal temperatur och frigör möjligheter till liv i kvarteret.

Läs mer

Byggnaden är utvecklat inom ramen för BiodiverCity. Syftet är att skapa en permanent demonstration av hur våra städer kan bli grönare, attraktivare och hälsosammare.

Kontorshusen har gröna tak utöver det vanliga. I stället för ett enkelt sedumtak skapas en veritabel äng, med perenner och stor variation i höjd, färg, omfång och växtsätt.

Ett viktigt mål har varit att skapa ett hus där hyresgästerna mår bra. Dels med ett inomhusklimat av högsta kvalitet, dels med smarta och flexibla planlösningar som håller i längden.

 ”Tema har varit Skanskas rådgivare och projektör under hela processen från bygglovshandlingar, bygghandlingar till stoppstandard och hyresgästanpassningar.”

Skanska är nöjda med resultatet och en del av lokalerna är skräddarsydda för deras aktivitetsbaserade Öresundskontor.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se