Unikt läge på Limhamnskajen

Kvarteret Glasbruket, Malmö

  • Kund:JM AB
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:112 lägenheter
  • Kontakt:Kjell Sandquist
  • Projekttid:2007-2009

Limhamns sjöstad har ett av Malmös mer exklusiva lägen utmed Öresund. Tema har utformat bostadsrättsföreningen Glasbruket som består av fyra byggnadskroppar – den första nya bebyggelsen i området. JM ställde höga krav på spännande arkitektur och vackra lägenheter. Man ville ta vara på det unika läget och göra en tydlig koppling till havet. Ett krav var att den nya bebyggelsen skulle knyta an till tidigare industribyggnader. Här låg Melins glasbruk och Skånska cementgjuteriet som grundades år 1890 – idag Skanska.

Planeringen av Glasbruket sammanföll med den ekonomiska krisen 2007–2008. För att uppnå bättre ekonomi i projektet förändrades vårt uppdrag mot mer yteffektiva lägenheter. Vi lyckades yteffektivisera projektet med bibehållen funktionalitet och känsla av exklusivt boende genom väl genomtänkta planlösningar med känsla av ljus och rymd.

Glasbruket blev ett framgångsrikt samarbete med både uppdragsgivare och andra aktörer, även om projektets förutsättningar förändrades under arbetets gång. Vi fick också visa prov på Temas interna samarbete där alla yrkesgrupper samverkar för att skapa bästa möjliga helhet. Glasbruket blev en positiv start för hela Limhamns sjöstad. Det blev uppmärksammat i media och visades upp som symbol för utbyggnaden. Trots den ekonomiska krisen lyckades vi driva projektet hela vägen fram. Dessutom med ett resultat som överträffade de flestas förväntningar. Vår erfarenhet av bostadsuppdrag kom till nytta för att snabbt ställa om och ta fram nya förslag som uppfyllde både uppdragsgivarens och slutanvändarens krav och förväntningar.

Läs mer

Tack vare burspråk och balkonger och närmast kajkanten erbjuds storslagna panoraman över Öresund i minst två väderstreck.

Huskropparna varierar i höjd om tre till fem våningar, plus takvåning.

För att uppnå bättre ekonomi i projektet förändrades vårt uppdrag mot mer yteffektiva lägenheter. Vi lyckades yteffektivisera projektet med bibehållen funktionalitet och känsla av exklusivt boende genom väl genomtänkta planlösningar med känsla av ljus och rymd.

Läget är exklusivt med småbåtshamn och ett trettio meter brett promenadstråk vid kajen med butiker, kaféer och hamnliv.

”Glasbruket blev en positiv start för hela Limhamns sjöstad. Trots den ekonomiska krisen lyckades vi driva projektet hela vägen fram. ”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se