Öppna gårdar med grönskande oaser

Kvarteret Drakenberg, Stockholm

  • Kund:Svenska Bostäder AB
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2010-2014

Kvarteret Drakenberg i Stockholm är ett karakteristiskt och välbevarat exempel på den bebyggelse som uppfördes under miljonprogramsepoken. Tema fick i uppdrag att utveckla utemiljön på gårdarna fyra och fem i kvarteret och har varit med från programhandling till framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. Upprustningen har inneburit nya uteplatser på mark för de boende.

Ambitionen med upprustningen av de båda gårdarna har varit att behålla många av de tidstypiska element som finns på gårdarna. Funktionsseparering, öppenhet och enkelhet har varit stor del av projektet. Tema har verkat för att öka möjligheten att leka och vistas på bilfria och öppna gårdar och även accentuerat direktkontakten mellan gårdarna och Drakenbergsparken. Genom att bibehålla och utveckla gårdarnas kvaliteter har dess privata karaktär mot parken förädlats och förtydligats. En annan ambition har varit att göra gårdarna till grönskande oaser med sitt-och grillplatser i soliga lägen för att främja umgänge mellan grannar och vänner på gårdarna.

Under 2015 byggdes de båda gårdarna som det första steget i en större upprustning av både gårdar och fastigheter. Längst ner på sidan hittar du bilder på gården innan upprustningen.

 

Väl tilltagen plats för både lek och vila.

”Direktkontakten mellan gårdarna och Drakenbergsparken främjar lek och rörelse.”

Specialritade sittmöbler.

Den stora Draken i den närliggande Drakenbergsparken får två små kompisar på bostadsgården.

Perenner för färg och personlighet.

Grönskande planteringar som skapar en lummig inramning av gårdarna.

Den genomskinliga träpergolan ger möjlighet att sitta ute och umgås även under de varmaste sommardagarna. På kvällarna är det en given sitt- och grillplats med grannar och vänner på gårdarna.

Planteringskärlen är ett av gårdarnas flera tidstypiska element.

De färgglada kullarna är omgivna av gummiasfalt för en trygg lekyta.

Den gedigna trappan som gör det enkelt att ta sig mellan gårdarna har fått en uppfräschning.

Hammockar ger plats för ro och rekreation.

Planeringen ramar in entréerna och skapar ett välkomnande intryck.

Bilder på gården innan upprustningen.

Artikel om kvarteret Drakenberg och trender kring bostadsgårdar i Rum Bostad oktober 2017. I artikeln benämns projektet som en ”askungeförvandling”.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se