Miljösmart i Norra Djurgårdsstaden

Kvarteret Brofästet, Stockholm

  • Kund:Stockholmshem
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Omfattning:2 250 kvm
  • Projekttid:2014-2015

Odlingslotter, bikupor och prunkande mötesplatser. Tema står bakom den unika gårdsutformningen och DinellJohansson har ritat husen i det vinnande förslaget för Brofästet, en kommande etapp i Norra Djurgårdsstaden. Bostadshusen ligger i framkant vad gäller energi och miljöprestanda och utemiljön präglas av ekologisk och social hållbarhet.  Här finns till exempel Fatburen –  en transparent konstruktion av trä som bjuder på en mängd olika funktioner som odlingslotter, solterrass, cykelparkering, långbord för hösten skördefester, bikupor samt sandlåda med lekhus för de allra minsta. Odlingslotterna blir mötesplatser där erfarenheter och fröer byts mellan grannar eller där man gemensamt sköter om bikuporna.

En annan plats för gemenskap är Gårdstunet, där den gemensamma tvättstugan får en inbjudande mötesplats. Här kan man slå sig ner i de hängande stolarna medan man väntar på sin tvätt eller för en stunds vila med utblick på vägen ned mot Husarviken. Längs husets sidor mot vattnet planeras regnträdgårdar där regnvatten både tas tillvara och bjuder in till lek. Barnen kan pumpa upp vatten som leds via en ränna genom Tunet och ner i regnträdgårdarna. Hit leds även vattnet från sedumtaken.

Temas förslag för Brofästets gårdsmiljö uppnår stadens uppsatta mål för grönytefaktor, GYF. Byggstart för Brofästet är 2016, med inflyttning 2018.

Läs mer

Vid Gårdstunet kan man slå sig ner i de hängande stolarna medan man väntar på sin tvätt eller för en stunds vila med utblick mot Husarviken.

Odlingslotter, bikupor och prunkande mötesplatser – utemiljön präglas av ekologisk och social hållbarhet.

Temas förslag för Brofästets gårdsmiljö uppnår stadens uppsatta mål för grönytefaktor, GYF. Bild: DinellJohansson

”Odlingslotterna blir mötesplatser där erfarenheter och fröer byts mellan grannar eller där man gemensamt sköter om bikuporna.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se