Utveckling av centrala Skellefteå

Kvarteren Renen och Strömsör, Skellefteå

  • Kund:Skebo
  • Tjänster:Stadsbyggnad, arkitektur, landskapsarkitektur
  • Kontakt:Björn Odéen
  • Projekttid:2014-pågående

Tillsammans med Skebo har Tema tagit fram skisser på hur kvarteret Renen och Strömsör kan utvecklas och göra centrala Skellefteå mer attraktivt. De två kvarteren ligger där E4:an går över Skellefte älv och genom centrala staden. Det är ett vackert område med älven intill och bara ett kvarter norrut ligger en äldre trähusbebyggelse kring S:t Olovskyrkan. Trots det lockar kvarteren inte till något stadsliv idag. En stor parkeringsplats och den bullriga miljön från genomfartsleden hindrar stadslivet. På längre sikt ska E4:an flyttas utanför staden, men vägen kommer att fortsätta vara en av Skellefteås mest trafikerade gator.

Skebo kontaktade oss i ett tidigt skede för att hitta bästa möjliga lösning för de två kvarteren. Våra arkitekter och landskapsarkitekter samarbetade för att skapa en lösning som löser både platsens utmaningar och stärker staden. Genom att bygga ett parkeringshus som en barriär mot den hårt trafikerade Stationsgatan frigörs en stor yta. En tidigare ogästvänlig och bullrig parkeringsyta ger istället plats för en promenadvänlig stadsmiljö. Vi skapar en blandad stad med smala kontorshus intill bostadshusen som ger stadsliv både på dag- och kvällstid. Mot älven placerar vi ett södervänt torg med restauranger, kaféer och mindre butiker. 2018 kan kvarteret Renen och Strömsör rymma 180 bostäder, parkeringshus för 300 bilar, 5 000 kvadratmeter kontor, nya gårdar, platser och gator.

Temas arkitekter och landskapsarkitekter samarbetade för att skapa en lösning som löser både platsens utmaningar och stärker staden.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se