Park för lek i rosa och purpur

Kv Skattmästaren, Skarpnäck Gård

Kv Skattmästaren, Skarpnäck Gård

  • Kund:Trafikkontoret och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Erika Björklund
  • Projekttid:2018 -

Tema har fått i uppdrag av Trafikkontoret och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att ta fram skissförslag och bygghandling för en park i Skarpnäck Gård. Det nya förslaget för parken innehåller en central samlingsplats med sittplatser och pergola, lek för olika åldersgrupper, en öppen gräsyta för lek och bollspel, en bouleplan och ny planteringsytor.

Förslaget presenterades för boende i området vid ett samråd under hösten 2018 där vi fick positiv återkoppling. Tema kommer nu att påbörja projekteringen och parken planeras att byggas under våren 2019.

I lekparken vid kvarteret Skattmästaren planeras nya lekytor för barn i alla åldrar och en stor sammanhängande gräsyta för bollspel och andra aktiviteter. En central samlingsplats föreslås med sittplatser i sol och skugga och möjlighet till boulespel. En ny asfalterad gångväg genom parken tillgängliggör den för fler och möjliggör snöröjning genom parken och fram till lekytan. Blomsterprakt och höstfärg erbjuds i form av nya planteringar.

Möblering
Nya möbler föreslås i form av parksoffor med armstöd och sittgrupper med soffor och bord. En del av möblerna placeras under en pergola som skapar rumslighet och kan ge visst solskydd sommartid. I parken kan även stora solbänkar placeras där det är möjligt att sola på en fin dag, eller bara sitta och hänga i anslutning till lekytorna.

Småbarnslek
Lekutrustning för de mindre barnen placeras i nära anslutning till parkens sittplatser för att det ska vara lätt att ha uppsikt över barnen. Utrustningen föreslås bestå av kompisgunga, babygunga, vanlig gunga, sandlåda med lekhus och en ny klätterställning med rutschbana.

Lek för äldre barn
Lekredskap för äldre barn samlas i en central yta där de bildar en kort hinderbana. Där föreslås en vägg med klätternät, en balansbana och en klätteranläggning för parkour. I anslutning till de redskapen placeras även en hög gunga för de äldre barnen.

Inspiration till växtmaterial
Färgtemat för planteringarna går i rosa och purpur. I den upprustade parken tillkommer nya planteringar med buskar, perenner, lökväxter och en pergola med klätterväxter. Planteringarna ramar in stråk och ytor, och bidrar med blomsterprakt och färgskiftningar under året. Även ett antal nya träd kommer att planteras för att skapa rumsligheter i den stora öppna ytan och ge skugga i utvalda lägen. Växtmaterialet i planteringarna väljs ut för att passa in i den omgivande miljön, med växter av trädgårdskaraktär, och för att klara av det slitage som den offentliga miljön och närheten till lekytorna innebär. Som nya träd föreslås arterna kopparlönn, maackia, rosenmagnolia och blodplommon.

 

Läs mer

Färgtemat för planteringarna går i rosa och purpur.

Blomsterprakt och höstfärg erbjuds i form av nya planteringar.

Här planeras nya lekytor för barn i alla åldrar, en stor gräsyta, och en samlingsplats med sittplatser.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se