Kv Sändaren, Malmö

  • Kund:Briggen
  • Tjänster:Arkitektur, inredningsarkitektur
  • Omfattning:12 000 kvm
  • Kontakt:Petra Norling Koefoed
  • Projekttid:2011 - 2013

SVT:s lokaler i Jägersro har byggts  om för Migrationsverkets verksamhet. Tema är arkitekter, inredningsarkitekter och landskapsarkitekter vid förnyelsen. Totalt är det cirka 12 000 kvm som har byggts om till flexibla och ljusa kontorsytor. Den centrala TV-gatan är pulsådern med nya trappor, takljus och öppningar mellan våningsplanen. Det blir enkelt att röra sig och mötas i huset. Den stora studion har byggts om och får tre plan orienterade kring en gemensam ljusgård, med nya glaspartier mot söder och pausutrymmen på broar i det öppna rummet. Kontorsytorna har mötesrum och våtgrupper närmast TV-gatan för att skapa öppna och flexibla kontorsytor ut mot fasaderna. Mellan de två byggnaderna finns en ny uppglasad huvudentré som annonserar sig mot angöringen och parkeringen.

”Torget” med sin rymd och centrala läge har utrymme för flera lugna mötesplatser. Här kan man dra sig tillbaka för att läsa eller prata i telefon.

”Konferenstorget” – sköna fåtöljer inbjuder till paus mellan möten och utbildningar.

”Kontorskvarteren” med sina ljusa och flexibla arbetsplatser i lugn harmonisk färgsättning.

”Gatan” – andas aktivitet och rörelse och bjuder in till spontana möten. Här finns det gästarbetsplatser och fikastationer. Den binder ihop de olika kontorskvarteren och gör det enkelt att hitta och orientera sig.

Stora glaspartier mot sydöst släpper in ljus i ”Kontorskvarteren” och ”Torget”.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se