Modernt och flexibelt kontor

Kv Bocken, Stockholm

  • Kund:Fabege AB, Carnegie
  • Tjänster:Arkitektur, inredningsarkitektur
  • Kontakt:Björn Odéen, Ulla Bladh
  • Projekttid:2007 - 2009

Tema projekterade den omfattande ny- och ombyggnationen av kvarteret Bocken som ursprungligen uppfördes på 1950- och 1960-talen. Som både fastighetsägarens och hyresgästen Carnegies arkitekt anpassade Tema planlösningen till husens förutsättningar.

– När man kommer in till oss i dag är det tydligt att vi nått fram. Vi ville ha lokaler anpassade till vår verksamhet, i stället för att som tidigare behöva anpassa verksamheten efter lokalerna. Den inbyggda flexibilitet som Tema har hjälpt oss att skapa illustreras av att vårt kontor har tagit emot ytterligare 200 medarbetare efter uppköpet av en annan bank. Det visar hur bra kontoret stöder vår verksamhet, säger Ingela Andersson, facility manager på Carnegie.

Kvarteret Bocken byggdes ut med fyra extra våningsplan, till totalt 13 våningar, samtidigt som alla plan utökades mot Lästmakargatan. Invändigt gjordes byggnaden om helt och hållet. Intensiv installationssamordning med Tema som samordningsansvariga för projekteringsgruppen medförde öppna och ljusa våningsplan. Planlösningarna kännetecknas av centralt placerade trapphus med schakt, teknikrum och våtgrupper. Föreliggande detaljplan har styrt val av fasadmaterial. Omfattande arbete med fasadstudier och därtill hörande detaljlösningar har diskuterats innan bygglov har erhållits.

Signaturfasader mot Regeringsgatan består av svart granit. Ekebergsmarmor följer upp fasaderna mot Lästmakargatan. Skivmaterial och fönster i band fullföljer fasaderna mot Lästmakargatan. Gårdsfasader utförs i ljus puts. Genomblicken till motstående fasader sker ofta och det är lätt att orientera sig i lokalerna. Två prestigeentréer för kontor finns dels från Regeringsgatan och dels från Lästmakargatan. Mot Lästmakargatan finns butiker med generösa glasfasader.

I inredningsfasen utformades de representativa ytorna med ett noga urval av detaljer, medan arbetsytorna fokuserade på att skapa en rationell, välfungerande miljö, snarare än flärd. Carnegie satte upp fyra ledord: modernt, effektivt, flexibelt och ekonomiskt. Man ville bort från slutna rum och ha flexibla, öppna ytor som är bättre anpassade för moderna och effektiva arbetssätt, samtidigt som de är yteffektiva.

Läs mer

Signaturfasader mot Regeringsgatan består av svart granit. Ekebergsmarmor följer upp fasaderna mot Lästmakargatan.

Tema satte konceptet för de publika ytorna som speglar Carnegies varumärke.

De representativa ytorna utformades med ett noga urval av detaljer.

Entréer för kontor finns dels från Regeringsgatan och dels från Lästmakargatan.

Målet var att utforma rationella och flexibla arbetsytor.

Ett glastak i matsalen släpper in dagsljus.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se