Modernt och spännande hos Kriminalvården

Kriminalvården, Stockholm

  • Kund:Kriminalvården, Vasakronan
  • Tjänster:Inredningsarkitektur
  • Omfattning:3000 kvm
  • Kontakt:Ulla Bladh
  • Projekttid:2015-2016

Kriminalvården genomgår en stor nationell förändring från att tidigare arbeta i egna rum till aktivitetsbaserade kontor. Huvudkontoret och regionkontoret i Stockholm flyttar dessutom in i samma fastigheter med gemensamma lokaler. Med den stora omställningen för Kriminalvårdens medarbetare i Stockholm i åtanke har Tema lagt stor vikt vid att planera ett fungerande och bra kontor.

Kontoret har fått många tysta rum, interna och externa mötesrum, öppna mötesplatser och ett stort gemensamt pausrum. Delar av kontoret har enbart några få medarbetare tillträde till då Kriminalvården har högt säkerhetstänk och hög sekretess.

Kriminalvårdens vision var ett varmt, välkomnande och ombonat kontor som samtidigt upplevs som spännande. Det resulterade i mycket kulörer på golv, väggar, textiler och i inredningen. Färgsättningen anpassades efter de befintliga mötesmöblerna som skulle återanvändas i den nya kontorsinredningen. En del av inredningen, så som skåp och textiler, producerades på Kriminalvårdens anstalter. För att detta skulle vara genomförbart ritades och beskrevs produkterna av Tema.

Kriminalvården i Stockholm har nu ett modernt, spännande och annorlunda kontor som stimulerar både medarbetare och besökare.

Läs mer

Kontorsgym ger medarbetare möjlighet att röra på sig samtidigt som de arbetar.

Rum för häng och vila.

Textilerna är producerade på Kriminalvårdens anstalter efter beskrivning av Tema.

Öppna mötesplatser.

”Ett annorlunda och spännande kontor för både medarbetare och besökare.”

”Färgsättning anpassad efter befintliga mötesmöbler”

Mötesrum för alla typer av samtal.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se