Stadsmaritim småstadsidyll

Korvetten, Karavellen och Slupen, Limhamns Sjöstad

  • Kund:Skanska Nya Hem
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:100 radhus
  • Kontakt:Kjell Sandquist
  • Projekttid:2012-2016

På uppdrag av Skanska har Tema varit arkitekt vid planeringen och uppförandet av tre kvarter radhus i Limhamns Sjöstad – kvarteret Korvetten, Karavellen och Slupen. Limhamns Sjöstad har ett härligt läge nära småbåtshamnen – en småstadsidyll nära hav och park ett stenkast från Malmö city.  För att skapa en variation i området har husen olika utformning och entrélösningarar. Planlösningen är dock snarlika, målet var att utforma funktionella och yteffektiva hus som upplevs rymliga. Genom smarta lösningar erbjuder till exempel köket gott om arbetsyta och plats för stora middagar. Husen är grupperade kring en allmän yta med lek och grönska, här kan man umgås med familj och grannar. Uteplatser mot parken eller mot det inre av kvarteret erbjuder en mer privat zon att koppla av i. Fasader i tegel håller ihop kvarteret och träpaneler i olika kulörer skapar variation och understryker områdets stadsmaritima småskalighet.

Fasader i tegel håller ihop kvarteret och träpaneler i olika kulörer skapar variation och understryker områdets stadsmaritima småskalighet.

Uteplatser mot parken eller mot det inre av kvarteret erbjuder en mer privat zon att koppla av i.

Husen är grupperade kring en allmän yta med lek och grönska, här kan man umgås med familj och grannar.

Förutom Korvetten, Karavellen och Slupen har Tema även gestaltat Brf Glasbruket som färdigställdes 2010.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se