Ombonad park med industritema

Klockarparken, Uppsala

Ombonad park med industritema

Klockarparken, Uppsala

Ombonad park med industritema

Klockarparken, Uppsala

Klockarparken, Uppsala

  • Kund:Uppsala kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Omfattning:Programhandling, förfrågningsunderlag och bygghandlingar
  • Projekttid:2012-2015

Klockarparken är en äldre park som tack vare sin ­lummiga grönska och omtyckta lekplats länge varit en välbesökt grönyta. I och med att omgivningarna, som tidigare till stor del varit ett industriområde, kom att omvandlas till moderna bostadskvarter uppkom behovet att rusta upp och modernisera parken.

Ombonad karaktär
Utgångspunkten i upprustningsprojektet har varit att behålla den traditionella och ombonade karaktären. Så många befintiga träd som möjligt har sparats, och grönstrukturen har kompletterats med många nya träd av varierande sort. Mot den småskaliga, äldre bebygg­elsen­ öster om parken skapas en tydlig avgränsning av planteringsytor och ett lågt staket, och mot de nya bostäderna i väster får parken en mjuk och öppen över­gång med låga planterade kullar.

Lek med industritema
För att anspela på platsens historia som småskaligt industriområde har parkens två lekplatser fått ett industri­tema. Här finns bland annat gigantiska traktordäck att klättra på, gungor, linbana och en ministad bestående av lekhus föreställande bland annat verkstad, kiosk och snickeri. Entréerna från norr och söder har öppnats upp och försetts med blomstrande perennrabatter och tydlig skyltning. Här har tillvaratagna järnvägsräls från industritiden tagits till vara och använts som kantavgränsning till rabatterna och ett lekfullt staket väcker nyfikenhet på vad som finns innanför.

Temas gestaltning öppnar upp parken och gör den mer överskådlig för att öka trygghetskänslan och släppa in mer ljus. Det som tidigare kunde upplevas som mörka, otrygga platser försvinner och parkens många funktioner inbjuder till lek och vila för alla.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se