Kirunas kärna

Kiruna stadshus

  • Kund:Kiruna kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur, sakkunnig tillgänglighet
  • Projekttid:2012 - Pågående

Ett team bestående av Henning Larsen Architects, Tema, UiWE och WSP vann arkitekttävlingen om det nya stadshuset i Kiruna – ”Kristallen”. Tema gestaltar utemiljön som får en värdig utformning som en del av en viktig symbolbyggnad i den nya staden.

Utemiljön hämtar inspiration från isen, snön, berget och det dramatiska fjällandskapet. På torget skapas aktivitetsytor och möbleringszoner där naturen breder ut sin undervegetation och låter vita björkstammar växa fram ur det hårda berget. Det befintliga klocktornet får en ny central placering på torget i anslutning till byggnaden och placeras på ett fundament inklätt i tombak. Tema har också rollen som sakkunnig inom tillgänglighet samt bistår med den byggtekniska beskrivningen för byggnaden.

Kristallen blev tilldelad LEAF Awards 2016 i kategorin Future Building – Under Construction.

Nedan ett filmklipp som visar gestaltningen av utemiljön i anslutning till Kiruna stadshus.

Torgets markbeläggning av natursten och betong ger en livfull glanseffekt i solljuset.

Det befintliga klocktornet får en ny central plats på torget.

”Utemiljön får en värdig utformning som en del av en viktig symbolbyggnad i den nya staden.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se