Kompromisslös helhet

Katedralen, Linköping

  • Kund:Structor Östergötland AB
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2012-2013

Katedralen är Datatons kontor, show-room och uppfinnarverkstad för audovisuell design. Petra Gipp Arkitektur har ritat byggnaden som är placerad i vass- och betesmarken i utkanten av Mjärdevi Science park. Utmaningen för Tema var att skapa platser kring den triangulära byggnaden samt hantera dagvattenfrågor. Landskapsgestaltning och byggnad har blivit en bra helhet som har belönats med Sveriges arkitekters Östergötlands Arkitekturpris 2014 med följande motivering:

”Ett nyskapande och kompromisslöst tillägg till Mjärdevi-området som med ett konsekvent formspråk och materialbehandling tar platsen i besittning både ute och inne och skapar en inkännande arbetsmiljö. Arkitektur, helt enkelt.”

Marken är låglänt och via ett system av åtgärder kan takytor och parkeringsytor avvattnas mot fördröjningsmagasin. Takvattnet vattnar vassträdgårdarna på byggnadens huvudentrésida innan det slussas vidare.

Asfaltsytan framför Katedralen gör att byggnaden med sin svarta takpapp tydligt landar i landskapet och stora vitmålade P:n markerar parkeringsplatserna. På baksidan med utsikt ut över landskapet finns en sittplats i anslutning till personalrum.

Läs mer

Skissmodell Petra Gipp

”Landskapsgestaltning och byggnad har blivit en bra helhet som har belönats med Östergötlands arkitekturpris.”

Situationsplan. Stora vitmålade P:n markerar parkeringsplatserna.

Typsektion. Takvattnet vattnar vassträdgårdarna innan det leds vidare.

Asfaltsytan framför Katedralen gör att byggnaden med sin svarta takpapp tydligt landar i landskapet.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se