Attraktivt och flexibelt på Dockan

Kaj 24, Västra Hamnen

  • Kund:Wihlborgs Fastigheter AB
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur, kontrollansvarig PBL
  • Omfattning:3 000 kvm
  • Kontakt:Kjell Sandqvist
  • Projekttid:2015-2016

När Orkla Foods AB flyttade sitt huvudkontor från Eslöv till Dockan i Västra Hamnen valde Wihlborgs Fastigheter att anlita Tema för att anpassa lokalerna för Orklas verksamhet och behov. Tema hade rollen som arkitekt, landskapsarkitekt och kontrollansvarig enligt PBL. Utmaningen i ombyggnaden var att utöka kontorsytorna och göra lokalen mer attraktiv och tillgänglig. Lösningen var en ljusgård som öppnar upp och möjliggör en flexibel planering av lokalen. Nya fönster har tagits upp i fasaden för att ge ytterliggare ljusinsläpp. Resultatet av om- och tillbyggnaden blir en mer attraktiv fastighet, både invändigt och utvändigt.

I projektet diskuterades olika förslag för att profilera Orkla mot gatan och för att vitalisera gaturummet. Ett förslag var en ny entréhall och paviljong med plats för bland annat ett provkök, showroom samt en shop med Orklas produkter. Valet föll till slut på en struktur av pelare och balkar med samma volym som en tilltänkt entréhall. Orkla kommer att använda den nya ytan som eventyta och café. För att ytterligare vitalisera gaturummet har fastigheten öppnats upp för att skapa en förbindelse till kajen från gatan utan att behöva passera runt huset.

Tillbyggnaden av en ljusgård öppnar upp och möjliggör en flexibel planering av lokalerna.

Den nya paviljongen har samma volym som en tilltänkt entréhall och kommer att användas som eventyta och café.

Fastigheten har öppnats upp för att skapa en förbindelse till kajen från gatan utan att behöva passera runt huset.

Fasadritning med den nya paviljongen samt tillbyggnaden.

Situationsplan

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se