Nytt torg med historisk anknytning

Hospitalstorget, Linköping

  • Kund:Linköpings kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2013 - 2016

Hospitalstorget är en av Linköpings allra äldsta delar med medeltida fransciskanerkonvent, kyrka och hospital. Tema var ansvarig landskapsarkitekt när torget förnyades. Stor hänsyn har tagits till kulturhistoriska intressen i kombination med ett gestaltningsmässigt nytt grepp för Linköping. Målet var att skapa en ny typ av torg men samtidigt med respekt för Linköpings och platsens rika historia.

Historiska band
Ett formstarkt markmönster av storskalig betong och traditionellt tillverkat tegel ger torget sin unika identitet. Inspiration till det rustika och robusta markmaterialet har hämtats från Hospitalstorgets medeltida historia. Tegel har återfunnits vid utgrävningar på Hospitalstorget i vad som troligtvis har varit ett kapell. För att skapa en rumslig koppling till förbipasserande på Nygatan kantas markbeläggningen med en ljus smågatsten. Även växtvalet knyter an till Hospitalstorgets historia. I perennrabatter under magnoliabuskar växer blommor med koppling till klosterträdgårdens läkeväxter. Formspråket skapar både öppna rum och intima platser med möjlighet till avskildhet.

Inslag som väcker nyfikenhet
Centralt på torget skapar konstverk ett levande inslag. Trampstenar genom de större planteringarna väcker upptäckarlusten och nyfikenheten där man kan ”träda in” i grönskan och uppleva den på riktigt nära håll. Det rätvinkliga formspråket avgränsar och skapar både öppna rum som erbjuder exponering och intima platser med avskildhet. Torgets öppna ytor kompletteras med grönska där generösa planteringsytor mjukar upp stadsmiljön och omvandlar torget till en grön oas med plats för både uteserveringar och folksamlingar.

Hospitalstorget invigdes av kommunstyrelsens ordförande den 28 april 2018.

Läs mer på linkoping.se

En grön oas mitt i centrala Linköping

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se