Tema Sagoväsen

Hägerneholmsparken, Täby

  • Kund:Täby kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2014-2016

Hägerneholmsparken är en ny stadspark i Arninge-Ullna, ett av de områden som Täby kommun satsar mest på med flera tusen nya bostäder samt handel. Tema har tagit fram gestaltningsprogrammet för parken samt projekterat förfrågningsunderlag och bygghandling för utförandeentreprenad. Ambitionen är att den nya stadsparken ska bli en modern landskapspark som inspirerats av det historiska åkerlandskapet, ett trevligt utflyktsmål för både boende i området och besökare utifrån. Här finns bland annat en aktivitetspark, ett välkomnande parktorg, vattenlek, utegym, multisportplan, dagvattendammar samt stora gräsytor för picknick och lek.

Parken har planerats utifrån tre koncept – Parktorget, Aktivitetsparken och Vattenleken.

Parktorget – Välkomnande entrétorg med shared spacelösning med genomgående markbeläggningsmönster över hela ytan. Sittplatser/bänkar integrerade i planteringar med trädrader och perenner. Torget utgör mötesplatsen och entrén till Hägerneholmsparken. Torget har en grön karaktär med finplanteringar och förstärker karaktären av att staden möter naturen.

Aktivitetsparken – Stadsdelslekplats med tema ”Sagoväsen”, där åkerspöket spelar huvudrollen. Lekplatsens tema tar avstamp i det mystiska kulturlandskapet, där dimman mellan åkerholmarna i alla tider eggat fantasier om övernaturliga väsen som dansande älvor, åkerspöken och enhörningar. Specialritade lekhus för enhörningar, hattifnattlabyrint, klätterlek, spökkullar i asfalt, utsiktsboxar, studsmattor, gungor, sandlek med mera.

Vattenleken – biotop för att ta hand om och rena dagvattnet. En pedagogisk plats för barn, djur och natur i vår våtmark. En blågrön struktur med sittplatser och träspänger. Barn och vuxna bjuds in att leka med vattenflödet i form av byggda dämmen och vattenrännor som kan ledas och styras om. Ett stycke ordnad natur med vattenkontakt i den lilla skalan.

Illustration över Hägerneholmsparken.

Torget utgör mötesplatsen och entrén till Hägerneholmsparken.

Flertalet sittplatser och genomgående markbeläggningsmönster över hela ytan.

Aktivitetsparkens tema Sagoväsen visar sig bland annat som spökkullar i asfalt.

Hattifnattlabyrinten är också en lek som spelar på spöktemat.

Parkens starka färgtema ska bidra till leken.

Landskapsarkitekt Sara Vikstrand tittar på ett av parkens specialritade lekhus.

Sagodjur i lekhusen.

Ännu ett av parkens lekhus.

Sitt- och mötesplats för stora och små. På bilden landskapsarkitekt Sara Vikstrand och konstnär Helena Eriksson som tillsammans har gestaltat Hägerneholmsparken.

Full aktivitet på utegymmet.

På natten lyser markspökenas ögon upp i Hägerneholmsparken.

I anslutning till aktivitetsparken finns stora gräsytor för lek och picknick.

En pedagogisk plats för barn, djur och natur i vår våtmark.

Barn och vuxna bjuds in att leka med vattenflödet i form av byggda dämmen och vattenrännor .

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se