Gävle gästhamn

Gästhamn, Gävle

  • Kund:Gävle kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitekt, uppdragsledare
  • Projekttid:2016-2016

Trots stadens långa sjöfartshistoria har det tidigare varit svårt att anlända till Gävle med fritidsbåt då det saknats en gästhamn i närheten av centrala staden. Tema fick 2015 i uppdrag av Gävle kommun att utreda förutsättningarna för en gästhamn vilket resulterade i ett program som redovisar vilka funktioner och vilken service som bör finnas i en stadsnära gästhamn, hur stor hamnen bör vara, vilken placering i staden som är lämpligast samt hur gästhamnen bör gestaltas.

Den nya gästhamnen är lokaliserad till Alderholmsbrons södra del med plats för större båtar på brons östra sida samt mindre båtar på dess västra sida. Tema fickt fortsatt förtroende av Gävle kommun och projekterade även gästhamnen på uppdrag av Gävle kommun och Gavlefastigheter. Gästhamnen stod klar 2017.

Gästhamnen ligger längs Gavleåns södra kaj. Här finns plats för 32 båtar på båda sidorna om Alderholmsbron.

Hamnen är viktig för hela områdets utveckling vid Gävle Strand.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se