Prisbelönad stadskärna

Gå-City, Västerås

  • Kund:Västerås stad
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Omfattning:6 200 kvm
  • Projekttid:2009-2012

Med målsättningen att bli Årets Stadskärna 2013 utlyste Västerås stad en inbjuden arkitekttävling för uppdraget att rusta upp stadens centrum. Temas förslag tog hem segern och ombyggnadsarbetet startade under våren 2010. Två år senare kunde promenadvänliga Gå-City invigas på nytt och 2013 nådde Västerås sitt uppsatta mål och tilldelades föreningen Svenska Stadskärnors pris. Som generalkonsult har Tema bistått Västerås stad under hela projekterings- och byggnads­skedet.

Gå-City är Västerås viktigaste kommersiella stråk och omfattar Torggatan, Hantverkargatan och en del av Smedjegatan. Tema fick även i uppdrag att förnya gatumiljön kring Västerås nöjeskvarter, kvarteret Kol, som rymmer flera restauranger och en av landets mest moderna SF-biografer. Kvarteret Kol innefattar delar av Smedjegatan och hela Sturegatan, och är en förlängning av Gå-City.

En del av förnyelsearbetet bestod i att omgestalta den röriga gatumiljön, sikten i den gamla stadskärnan var dålig. De element som gav ett grönskande och mysigt intryck under dagtid gav upphov till en otrygg känsla när solen hade gått ner.

– Det man på 1980-talet tolkade som en intim känsla, tolkar vi på ett annorlunda sätt i dag. Nu värdesätter vi en god överblick och möjligheten att använda torg och gator mer flexibelt istället för att övermöblera gaturummet, förklarar Emelie Arnoldsson.

Mer om Gå-City: Arkitekturs Podcast Staden ”Västerås-Gå-staden”

Läs mer

Gatumiljön är nu öppen, tillgänglig och trygg.

Det förnyade Gå-City invigdes 2012. Året efter nådde Västerås sitt uppsatta mål och tilldelades föreningen Svenska Stadskärnors pris.

Bänkar, träd och cykelställ har placerats ut i återkommande stråk. Sofforna i möbleringszonerna är särskilt framtagna för Gå-City och förekommer i två olika färgsättningar. De visuella zonerna består av en ljus och enkel markbeläggning som spänner från fasad till fasad. Beläggningen har valts ut med hänsyn till både funktion och estetik.

En kul detalj utanför biografen är markstenen med kända filmcitat.

”De specialritade bänkarna, vattenanläggningen samt stor omsorg i materialval ger Gå-City en kvalitet även i den lilla skalan.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se