Nominerad till Sienapriset 2016

Frodeparken, Uppsala

  • Kund:Uppsala kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2010-2013

Frodeparken är en 1930-talspark som hamnade i ett helt nytt sammanhang i takt med staden växte med nya bostadsområden och ett nytt resecentrum. Stadens ambition var att parken skulle rustas upp till en modern och attraktiv mötesplats och Tema fick uppdraget genom en vunnen arkitekttävling. Temas gestaltning bygger på en grönskande stadsdelspark med en serie små inbjudande platser,”Pärlor på rad”. De återkommande platserna ger parken variation och bjuder in till möten och samvaro. Parkens stomme med inramande lönnar och syrener tas till vara och utvecklas samtidigt som moderna tillägg förs in och berikar parken på ett lekfullt sätt. Gångvägens böljande form förstärker rumsligheten.

Frodeparken är nominerad till Sienapriset 2016 som delas ut av Sveriges Arkitekter.

De små pärlorna mellan platserna stimulerar fantasin. Varje plats har sitt blickfång i form av planteringar, en porlande våt sten, en skultpur i brons eller ett fåglebad. Inom platserna finns möjlighet till lek och vila i mer ordnad form, hela parken är omhändertagen.

Frodeparken är idag en populär och välbesökt plats som uppskattas både av parkens besökare och de som passerar på väg till resecentrum eller centralpassagen. Det är också en välkomnande plats för stadens djurliv, här trivs fåglarna i Frodeparkens färgglada fågelholkar.

Läs mer

Frodeparken sträcker sig från Uppsala Resecentrum i norr och avgränsas i söder av järnvägen. Det gröna stråket övergår där till Bergsbrunnaparken, även den gestaltad av Tema.

Frodeparken uppskattas både av parkens besökare och de som passerar på väg till resecentrum eller centralpassagen.

Gångvägens böljande form förstärker rumsligheten.

Frodeparken är en välkomnande plats även för stadens djurliv. Fåglarna trivs i parkens färgglada fågelholkar.

”Temas gestaltning bygger på en grönskande stadsdelspark med en serie små inbjudande platser,”Pärlor på rad.”

De små pärlorna mellan platserna stimulerar fantasin.

Varje plats har sitt blickfång i form av planteringar, en porlande våt sten, en skultpur i brons eller ett fåglebad.

Den lekfullt formade klätterspiralen är utformad av Beatrice Hansson.

Bronsskulpturerna av Aline Magnusson är uppskattade inslag i parken.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se