Framtidens Akademiska

Framtidens Akademiska, Uppsala

  • Kund:Uppsala läns landsting genom Landstingsservice
  • Tjänster:Projekt-, bygg- och installationsledning, miljöbyggsamordning
  • Omfattning:60 000 kvm BTA
  • Genomförande:Partnering
  • Projektkostnad:2,3 mdkr
  • Kontakt:Gunnar Gedin
  • Projekttid:2014-pågående

Upprustningen av Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett gigantiskt projekt med ombyggnad av 80 000 kvadratmeter och nybyggnationer på 60 000 kvadratmeter. Det enorma projektet genomförs med samverkansentreprenader där Tema, på uppdrag av Landstingsservice i Uppsala län, ansvarar för projekt-, bygg- och installationsledning. Att leda ett så omfattande sjukhusprojekt ställer väldigt höga krav, förklarar projektledaren Gunnar Gedin.

– Även om vi saknar medicinsk utbildning måste vi vara insatta i den senaste forskningen, tekniken och verksamheten kring den typ av vård som ska drivas i våra projekt. Det här är en samverkan mellan extremt många olika kompetenser och specialister, vilket ställer väldigt höga krav på samordning och kommunikation, berättar Gunnar.

Oktober 2017 – Ola Sevedag, projektledare på Tema och Helen Wallstedt, Akademiska sjukhusets projektledare berättar hur det går med arbetet.

Hela projektet, kallat Framtidens Akademiska, beräknas vara klart 2022 och planeras i en rad olika etapper. Just nu pågår arbetet med en ny vård- och behandlingsbyggnad som kommer att öppna upp nya möjligheter för Akademiska sjukhuset att bedriva och utveckla modern sjukvård. Samtidigt som den nya vård- och behandlingsbyggnaden tar form ska det övriga sjukhusområdet fungera som vanligt, vilket kan vara lättare sagt än gjort när man bygger ett åttavåningshus.

– När vi bygger alstras förstås vibrationer och buller. Samtidigt som områden behöver spärras av måste transporter komma fram till byggplatsen. Det är många störningar som måste minimeras och det kräver mycket planering. Ärenden som är snabbt avklarade på andra byggarbetsplatser kan vara en utmaning för oss eftersom vi har så många känsliga faktorer att ta hänsyn till, säger Gunnar Gedin.

Inför arbetet med det nya huset hade Gunnar Gedin och hans team redan ett framgångsrikt projekt på Akademiska sjukhusets kärnområde i ryggen. Efter sju års arbete invigdes Psykiatrins hus 2013, levererat under budget och i rätt tid. Erfarenheterna från den processen har arbetsgruppen förstås stor nytta av även i det nya projektet.

Målsättningen för projektet är Miljöbyggnad Guld, Tema ansvar för att klassificeringen uppnås.

Läs mer

Framtidens Akademiska, beräknas vara klart 2020 och omfattar ombyggnad av 100 000 kvadratmeter och nybyggnationer på 59 000 kvadratmeter. Bild: White

Här förbereds marken där en sjukhusbyggnad ska uppföras. Hela bygget beräknas vara klart 2022.

”Det här är en samverkan mellan extremt många olika kompetenser och specialister, vilket ställer väldigt höga krav på samordning och kommunikation.”