Nya tider - nya behov

Folksam, Stockholm

  • Kund:Folksam
  • Tjänster:Arkitektur, inredningsarkitektur, projektledning
  • Omfattning:24 330 kvm
  • Kontakt:Ulla Bladh
  • Projekttid:2008-2014

1960 flyttade Folksam in i det karaktäristiska höghuset i Skanstull, Stockholm. Kvarteret har sedan expanderat med flera lägre hus på 1970- och 1990-talet. Nu ville Folksam förtäta kontoren i de äldre byggnaderna och hitta hyresgäster till de ytor som stod outnyttjade. Målet var att skapa moderna och flexibla kontorslokaler som Folksam­ kan fortsätta utveckla samt skapa värden ur ett fastighetsägarperspektiv. Temas uppdrag sträcker sig tillbaka till 2008 då en utredning och kategorisering av hela kvarteret genomfördes och som främst berörde de äldre byggnaderna. Sedan dess har Tema haft alla sina discipliner involverade i projektet.

– En stor utmaning har varit att förvalta den här fantastiska byggnaden på ett bra sätt, att förädla och föra in modern arkitektur i ett k-klassat hus och att möta Folksams höga miljömål. Fastigheten är nu klassad som Miljöbyggnad, Breeam in-use och Green Building, säger Ulla Bladh, arkitekt på Tema som fungerat som en sammanhållande länk genom hela projektet.

En del av uppdraget har varit att konvertera de tidigare datahallarna till den nya hyresgästen Friskis & Svettis. Lokalerna, som tjänat Folksam i 30 år, var i drift tills alldeles nyligen och bokstavligen kilometervis av kablage fick rivas ut.  Tema fick också uppdraget att arbeta med inredningen av konferensanläggningen som ska användas för såväl internt som externt bruk. Detta innebar bland annat en omfattande inventering i Folksams samling av gamla möbler. Resultatet är ett koncept som återspeglar de verksamheter som finns i huset samtidigt som det berättar om byggnadens rika historia.

– Det fanns fantastiska specialritade möbler i källaren som nu har återanvänts. Folksam har hela tiden förvaltat sina möbler på ett bra sätt och våra inredningsarkitekter gjorde en plan för hur de kunde användas igen, säger Ulla Bladh.

Under 2014 genomfördes de sista arbetena. Tema genomförde uppdraget i tid, med rätt kvalitet och inom budget.

Läs mer

Specialritade möbler som Folksam har bevarat genom åren har tagits fram och restaurerats.

Direktörsstolen återanvänds vid en touch down-plats.

De tidigare datahallarna anpassades till den nya hyresgästen Friskis & Svettis.

 ”Målet var att skapa moderna och flexibla kontorslokaler som Folksam­ kan fortsätta utveckla samt skapa värden ur ett fastighetsägarperspektiv.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se