Nya Drottningtorget - en plats för alla

Drottningtorget, Trollhättan

  • Kund:Trollhättans Stad
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2015-2016

Tema vann Trollhättan Stads upphandling om förnyelse av Drottningtorget – stadens centrala torg. Visionen är att Drottningtorget ska bli en förenande mötesplats för Trollhätteborna, en plats att vara stolt över. Platsen ska vara välkomnande för alla, sommar som vinter och alla tider på dygnet.

Den första uppgiften var att gestalta tre förslag med tre olika teman på Nya Drottningtorget. Förslagen skulle ta hänsyn till resultatet från kommunens omfattande medborgardialog samt innehålla funktionerna: grönska, vatten, flexibilitet, lek, torghandel och en anpassningsbar byggnad. Tema organiserade tre starka team som har arbetat parallellt med förslagen ”Vardagsrummet”, ”Det gröna torget” och ”Framtidens torg”. Under april och maj 2016 ställdes förslagen ut och mer än 1 000 Trollhättebor tyckte till om förslagen. Nästa steg var att gestalta ett nytt förslag som kombinerar det bästa från de tidigare.

Se det slutliga förslaget samt förslagen ”Vardagsrummet”, ”Det gröna torget” och ”Framtidens torg” nedan.

Läs om utställningen på trollhattan.se

Visionsbild slutgiltigt förslag – Nya Drottningtorget

Illustrationsplan slutgiltigt förslag, Nya Drottningtorget i Trollhättan

Slutgiltigt förslag – Nya Drottningtorget Torget berikas med en byggnad mot Torggatan. En ny byggnad i staden och ett smycke på torget. Torgets vegetation skapar en stark rumslighet samtidigt som den tillsammans med den nya byggnaden visuellt avgränsar torget från trafiken på Torggatan och Drottninggatan. Till torgets golv hämtar vi inspiration från Göta Älv, ett storskaligt mönster lagt med en blandning av natursten och platsgjuten betong.

Torget innehåller en rad olika funktioner och attraktioner. En atttraktion är den stora vattenanläggningen som placeras i anslutning till Trollkällan. På torgets placeras även en lekyta med upphöjda volymer likt karakteristiska Saab-modeller. Torgets omöblerade ytor bjuder in trollhätteborna till marknader och olika evenmang.

Se det slutgiltiga förslaget i sin helhet (pdf)

Visionsbild förslag ”Vardagsrummet”, Nya Drottningtorget i Trollhättan

Illustrationsplan förslag ”Vardagsrummet”, Nya Drottningtorget i Trollhättan

Förslag ”Vardagsrummet – skogen, älven, kraften” Det nya Drottningtorget symboliserar Trollhättans identitet som knytpunkt mellan Vänerns vatten och västerhavet med inslag av det omgivande landskapet. Den nya utformningen knyter an till landskapet, historien samt till människorna i staden. Inbjudande mötesplatser, intressant gestaltning och aktiviteter ger förutsättningar för att skapa Trollhättebornas nya inspirerande vardagsrum – en plats där man möts och umgås!

Se förslaget ”Vardagsrummet” i sin helhet (pdf)

Visionsbild förslag ”Det gröna torget”, Nya Drottningtorget i Trollhättan

Illustrationsplan förslag ”Det gröna torget”, Nya Drottningtorget i Trollhättan

Förslag ”Det gröna torget – grönska och flexibilitet” Med inspiration från naturen som omger Trollhättan vill vi skapa en grön oas på ett modernt torg. Integrerad lek, vackra planteringar och konstnärlig utsmyckning lockar till möten och upplevelser i stadens hjärta.

Se förslaget ”Det gröna torget” i sin helhet (pdf)

Visionsbild förslag ”Framtidens torg”, Nya Drottningtorget i Trollhättan

Illustrationsplan förslag ”Framtidens torg”, Nya Drottningtorget i Trollhättan

Förslag ”Framtidens torg” Med inspiration av Göta Älv och stadens starka industriella historia skapar vi ett spännande och flexibelt torg, ett stadsrum som välkomnar, engagerar och involverar.

Se förslaget ”Framtidens torg” i sin helhet (pdf)

 

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se