Prisbelönat gatustråk

Dragarbrunnsgatan, Uppsala

  • Kund:Uppsala kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2010-2011

Omvandlingen av Dragarbrunnsgatan  är ett av Uppsalas större stadsförnyelseprojekt. Tema har ansvarat för utformningen av den del som ligger i anslutning till Vretgränd. Målsättningen var att här skapa en plats med egen identitet på de gående och cyklandes villkor. En stor utmaning i projektet var att väga samman många olika krav utan att tappa styrningen mot en fungerande helhet. Grundförutsättningar gällande gatans material var givna från tidigare etapper i upprustningsprojektet. Samtidigt var det viktigt att platsen skulle ges en egen identitet. Där fanns också krav på att dämpa biltrafiken, bland annat genom att placera cykelställ ute i gatan. Stor vikt lades också vid fria och tydliga stråk för synskadade, vilket skulle finnas på gatans båda sidor. Utmaningen var att tillfredsställa alla dessa krav utan att gaturummet skulle upplevas belamrat- och att den efterfrågade egna identiteten för platsen skulle gå förlorad.

– På Tema har vi stor erfarenhet av att skapa välfungerande platser och torg, så det finns mycket att återkoppla till och dra lärdomar ifrån. Som vana konsulter är vi också bra på att lyfta diskussionen till en högre nivå. Vår roll är att visa vilka konsekvenser som olika val och prioriteringar får för helheten, förklarar Anna Varenhorst, lanskapsarkitekt på Tema i Uppsala.

Flera små rum i rummet
Slutresultatet har blivit en stilfull och trivsam plats mitt i stadsbruset. En plats med flera små rum i rummet, vilka hämtar sin inspiration från en hemtrevlig vardagsrumsmiljö. Denna känsla skapas med hjälp av vardagsrumslika belysningsarmaturer, bänkar som påminner om hörnsoffor och en matta av små gatstenar som ger intryck av en ryamatta.

– Det finns bara just här och skapar en egen identitet för platsen. Även den konstnärliga utsmyckningen, som Natasha Dahnberg och Katarina Sundkvist Zohari från konstnärskollektivet Haka stod för, förstärker intrycket av vardagsrum. En husvägg pryds av en målad spetsgardin, mönstret av en spetsduk har blästrats in i bänkarna och krukväxter i brons växter upp ur marken, vilket dessutom är en blinkning till att Olof Rudbeck en gång hade en trädgård på platsen, säger Anna Varenhorst.

Läs mer

Platsen hämtar sin inspiration från en hemtrevlig vardagsrumsmiljö. Känslan skapas med hjälp av vardagsrumslika belysningsarmaturer, bänkar som påminner om hörnsoffor och en matta av små gatstenar som ger intryck av en ryamatta.

”Uppsala Nya Tidning har tilldelat 2012 års stadsmiljöpris till denna del av Dragarbrunnsgatan.”

Mönstret av en spetsduk har blästrats in i bänkarna

Krukväxter i brons växter upp ur marken

Cykelställ ute i gatan för att dämpa biltrafiken

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se