Ett levande centrum

Centrumförnyelse, Leksand

  • Kund:Leksand kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2013 - Pågående

Målet med upprustningen är att förbättra tillgängligheten och stärka attraktiviteten ur handelssynpunkt och samtidigt bevara karaktären av småskalig stadskärna. Centrumförnyelsen är delvis färdigställd och det färdiga resultatet är en väl avvägd skala i stadmiljön med materialval som knyter an till de historiska vingslagen. Vi har samarbetat med konstnären May Lindholm som med sin ”Nystingar” skulpturer givit liv till Z-torget.

Som en hyllning till Leksands långa tradition av konst och hantverk har Tema i samarbete med Nola designat en unik sittmöbel för utemiljö. Inspirationen kommer från de klassiska trästolar som tillverkats i Leksand  sedan tidigt 1800-tal.

Centrumförnyelsen är nominerad till Stenpriset 2016.

Läs artikel i tidningen Sten 02-2016

Ett nytt system för synskadade testas i projektet. Som första kommun i landet har Leksand anlagt ett stråk av transpondrar som via en antenn på käppen och en app i mobilen hjälper besökaren att hitta rätt. Tekniken syftar främst till att ge information till synskadade om exempelvis vilken butik som finns på aktuell plats men kan på sikt förses med ytterligare information.

Under pågående byggnation hanterar Tema löpande frågor samt övervakar att gestaltningsprogrammets röda tråd bevaras. Hösten 2013 inleddes bygget av den första etappen och centrumet utvecklas nu i olika etapper fram till 2020.

Läs mer

Sommaren 2015 invigdes etapp 2 i centrumförnyelsen.

Tema har i samarbete med Nola designat en unik sittmöbel för utemiljö. Inspirationen kommer från de klassiska trästolar som tillverkades i Leksand under tidigt 1800-tal.

”Det färdiga resultatet  är en väl avvägd skala i stadmiljön med materialval som knyter an till de historiska vingslagen.”

Betongytorna närmast husen har ersatts med smågatsten och i mittstråket är betongplattorna uppblandade med granitplattor. Gatstenenen varit viktig för att skapa en sammanhållande känsla längs gatan.

Vi har samarbetat med konstnär May Lindholm som med sin ”Nystingar” skulpturer givit liv till Z-torget.

Fontänstenen är tillverkad av Brännhultsdiabas.

Z-torget är nu väl upplyst, tryggt och trivsamt. Gatunivån har höjts med 20–25 centimeter i syfte att öka tillgängligheten till husen.

På torget har ett schackspel uppdaterats med nya plattor där betongen ersatts med granit i skiftande ytbehandlingar.

Belysning med en form som utgår från det klassiska Leksandsbandet är framtagen i samarbete med konstnär Ivar Sviestins. Allt eftersom att centrumutvecklingens olika etapper färdigställs så kommer bandet finnas på fler platser i centrum.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se