Nytt liv på Råbyvägen i Uppsala

Brf Skogsfalken, Kapellgärdsallén

Brf Skogsfalken, Uppsala

  • Kund:Riksbyggen
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur, projektledning
  • Omfattning:82 bostäder
  • Projekttid:2014-2017

Tema har arbetat med ett flertal bostadsprojekt längs Råbyleden i Uppsala på uppdrag av Riksbyggen. Uppdraget inleddes 2004 med exploateringsutredningen för området och 2017 var alla fyra etapper klara. När man stod inför uppstart av etapp 4 valde man av flera anledningar att göra ett omtag.

Brf Skogsfalken utformades dels med fler lägenheter och en större andel små lägenheter än tidigare etapper. Gestaltningsmässigt behövdes mer variation längs med Råbyvägen – större variation mellan husen men även större variation på fasaderna. Tema löste uppgiften genom att förenkla ytterväggarnas utformning och arbeta om takkonstruktionen.

Fasaden färgsattes med traditionella, lustfyllda kulörer som hämtar sin inspiration från äldre och omtyckta bostadsområden i Uppsala. Den nya takutformningen samspelar med fasadens indelning i kulörer. Resultatet är uppskattat, Brf Skogsfalken sålde snabbt och utformningen har fått positiv uppmärksamhet i media.

Innergården är utformad för att fungera som ett skönt rekreationsrum och andningshål att nyttja året runt. Brf Skogsfalken är certifierat enligt Miljöbyggnad Silver.

Brf Skogsfalken har fler lägenheter och en större andel små lägenheter än tidigare etapper.

”Gestaltningsmässigt behövdes mer variation längs med Råbyvägen.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se