Aktivitetstorg och skogspark

Björkskatans stadsdelspark, Luleå

  • Kund:Luleå kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2011 - 2014

Björkskatans stadsdelspark har rustats upp till en levande och behovsanpassad mötesplats för de boende på området. Parken består av flera delar som har integrerats till en intressant helhet – skogsparken, skolparken, sportparken och folkparken. Den övergripande idén är att lyfta användbarheten och attraktionskraften i alla delar. Anläggningen har blivit mycket populär och används flitigt av skolungdom och de boende i området. Temas förmåga att analysera och programmera dessa delar har enligt beställaren varit ett led i framgången.

I Skogsparken eller ’The sittning forest’ har den befintliga skogen bevarats och lyfts fram. Aktiviteterna i skogen är stillsamma och lugna i förhållande till det intilliggande skol- och idrottområdets livfulla aktiviteter. Ett system med träspänger leder in området och de anpassar sig till skogen, smygs in mellan stammarna och rör sig genom skogen. Från spängerna tar man ta sig vidare till plattformar av trä där man kan sitta, mötas och uppleva skogen. I skogen finns också en lekfull spegellabyrint, bouleplan och en yta för Qi Gong. Effektbelysning skapar stämning i skogen när mörkret lagt sig.

Skolparken rymmer många olika typer av sitt- och mötesplatser. Intill huvudentrén finns en plats med bordtennisbord och en liten bur för bollsport. Blommande träd och bersåer skapar en trivsam miljö och i slänten mot idrottsområdet ger tåliga marktäckare mer grönska. Genom slänten går en ramp med tillgänglig lutning. Alla ska kunna ta sig till och från Skolparken till resten av området. I slänten finns även gradänger i trä som både fungerar som trappa och sittplats/läktare. Intill skolbyggnaden finns en fris med betongplattor. Denna fris fungerar som möbleringszon för cykel/mopedställ och sittplatser. Vid varje entré har markmaterialet förstärks med ränder, för att tydliggöra vart entrédörrarna finns.

Sportparken består av två idrottsplaner, fotbollsplanen har anlagts med konstgräs och tennisplanen har rustats upp. Vid planerna finns sittplatser och målbås. Intill fasad vid entrén till omklädningsrum har en fris av betongplattor. anlagts. I denna fris finns cykelställ och sittplatser. Gångvägarna som leder mot Sportparken från idrottshallen har rätas upp för att förstärka kopplingen till resten av området.

I Folkparken kopplas områdets andra delar samman, Skogsparken, Skolparken och Sportparken. Här finns en gummiyta med klätternät och en liten upphöjd plats som fungerar som scen och plats att mötas vid. Här finns även stålrör för skate och ett skärmtak i en gul båge, ’Takpiraten’, där det går att söka skydd för regn eller mötas vid. Slänten vid skolan har anlagts med trägradänger att sitta i, omgärdat av tåliga marktäckare.

Projektet har genomförts i samarbete med Helena Eriksson, 5land.

Läs mer

I Skogsparken leder ett system med träspänger in området.

Från spängerna tar man ta sig vidare till plattformar av trä där man kan sitta och mötas.

Ännu en plats där man kan mötas och uppleva skogen.

Platser för att sitta, mötas och uppleva skogen.

”Parken består av flera delar som har integrerats till en intressant helhet – Skogsparken, Skolparken, Sportparken och Folkparken.”

I Skogsparken finns en lekfull spegellabyrint.

Olika typer av sitt- och mötesplatser i Skolparken.

Intill skolans huvudentré finns en plats med bordtennisbord och en liten bur för bollsport.

I Folkparken finns stålrör för skate och ett skärmtak i en gul båge, ’Takpiraten’, där det går att söka skydd för regn eller mötas vid.

Trätrappan mot entén är även en sitt- och mötesplats.

Klätternät på gummiyta i Folkparken.

Många platser att mötas på.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se