Profilstarkt kontor som främjar samarbete

Atkins, Stockholm

  • Kund:Atkins Sverige AB
  • Tjänster:Inredningsarkitektur
  • Omfattning:100 medarbetare
  • Kontakt:Berit Vinningland
  • Projekttid:2014-2015

Ett modernt, lekfullt och klassiskt kontor för ett av världens ledande ingenjörsföretag inom trafik och samhällsutveckling. När Atkins flyttade sitt Stockholmskontor till Medborgarplatsen ville de samlokalisera flera avdelningar och förbättra samarbetet inom företaget. De ville också modernisera kontorets uttryck för att stärka företagets profil och identitet.

Tema fick i uppdrag att skräddarsy en inredning för att uppnå Atkins mål. Utifrån Atkins grafiska profil tog vi fasta på tre färger kopplat till ord som blev tongivande för inredningen. Grönt för Natur/Balans, turkos för Teknisk/Rationell och orange för Briljera/Innovation. Färgerna återkommer i olika grad i inredningen som nertonade harmoniska valörer eller pigga och lekfulla kontraster för att skapa en helgjuten miljö.

Större delen av kontoret är utformat som en mellantyst zon med en aktiv zon i början på kontoret och ett tyst bibliotek längs in. När man kliver in hos Atkins möts man av en välkomnande entrélobby där medarbetare och kunder kan mötas. På båda sidor av entrén finns externa mötesrum. I mitten av lokalen finns matsalen som ett samlande torg. Längre in i lokalen finns det aktivitetsbaserade kontoret med flexibla arbetsplatser.

Läs mer

I den välkomnande entrélobbyn kan medarbetare och kunder mötas.

Mötesrum är placerade på båda sidorna av entrén.

Inredningen är ombonad och dämpad samtidigt som den är lekfull med orangea övergångsställen infällda i heltäckningsmattan.

Aktivitetsbaserat kontor med flexibla arbetsplatser.

I matsalen finns pendlade lampor som påminner om gatlyktor, färgrik matsalsinredning, en ombonad kaffelounge samt ett kombinerat
konferens- och pingisbord.

Kombinerat konferens- och pingisbord.

Tyst bibliotek med fyra arbetsplatser och läsfåtöljer.

”Atkins är nöjda med sin flytt och med inredningsarkitekturen. De har fått ett modernt kontor som stärker varumärket och främjar samarbete.”

Möblerna är utformade som klassiska ”ingenjörsritningsmöbler” med höga bord och läderklädda pallar.

Varierande arbetsplatser utformade för olika typer av arbetsuppgifter.

”Den personliga förvaringen är placerad i kontorets mitt för lätt åtkomst för alla.”

De lekfulla övergångsställena är en stående inredningsdetalj.

Kontorsdelen består av ljusa pastellfärger.

Möbleringsplan som illustrerar färgkonceptet.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se