Arenahotellet, Uppsala

  • Kund:Uppsala kommun
  • Tjänster:Arkitektur

Arenahotellet ligger invid Gränby sportfält och Gränbyavfarten på E4an. Anläggningen satsar på idrott- och föreningsliv och är Uppsalas största hotell med sina 620 bäddar och en relax-avdelning med bastu och bubbelpool.

Temas uppdrag var att ta fram idéförslag för nybyggnad av sporthotell i prefabricerat modulsystem. Skede 1 omfattade framtagande av bearbetade Programhandlingar samt System- och Bygglovshandlingar, Skede 2 projektering Bygghandlingar. Enligt senare ök KA enligt PBL och sakkunnig tillgänglighet i samband med nybyggnad av Sporthotellet. Gestaltning och projektering av entré – och parkeringsytor inkl stödmur mot befintlig bullervall.

Initiativtagaren Folke Bennbom var själv med och tog fram de första skisserna på hotellet och var även delaktig Uppsala kommuns markanvisningstävling för ett sporthotell på Gränby sportfält som Tema arkitekter vann. Utvärderingen skedde utifrån tre kriterier – anläggningens utformning, funktioner och standard i relation till den tänkta kundgruppens behov.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se