Aktiviteter och avkoppling

Angered aktivitetspark, Göteborg

  • Kund:Göteborgs stad
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2011 - 2013

Angereds aktivitetspark har genomgått en totalrenovering, som en del av satsningen inom Utveckling Nordost, Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling. Tema fick uppdraget att gestalta förnyelsen efter ett vunnet parallellt uppdrag. Projekteringstiden var mycket knapp och det krävdes snabba beslut när det gällde utformning, teknik- och materialval samt ekonomiska överväganden. Resultatet blev framgångsrikt, nu finns här ett välbesökt torg och en uppskattad park med många nya aktiviteter och besöksmål. Den nya lekplatsen har cirkus som tema och gestaltningen bygger på akrobatik och rörelse. Här finns också en unik vattenlek där vattnet sprutar upp ur marken genom olika munstycken.

Många aktiviteter är koncentrerade till tre centrala platser i parken: torget, lekplatsen och aktivitetsstråket. Längs med aktivitetsloopen som binder samman platserna kan man promenera, springa eller cykla och upptäcka flera mindre attraktioner. För att ge besökarna en överblick över området och locka till parkens aktiviteter har Tema utformat en lekfull och informativ karta. Kartan är centralt placerad på torget och utgör en miniatyr av hela aktivitetsparken.

Besökaren leds även ut i parken genom riktningen på planteringsbäddar samt att gestaltningen förstärker de visuella siktlinjerna ut i landskapet. Torgets gestaltning utgår från att understryka en riktning på platsen ut i det vackra och kuperade landskapet. Trädgrupper, en vacker naturstens- och betongstensbeläggning tillsammans med häckar och perennytor, utgör torgets ram. Kartan över området, en cirkulär scen, en långbänk med speciell belysning och sittgrupper utgör byggstenarna för att skapa ett värdigt och välkomnande torg för möten och olika evenemang.

Den mjuka gummiasfalten vid lekplatsen är röd och vit som taket på ett cirkustält. Här finns karuseller, studsmattor, skrattspeglar, lekhus och gungor. En befintlig kulle har modellerats om och används till klätter,- rutsch,- och linbanelek. I Angereds aktivitetspark finns lek för alla.

Läs mer

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se